stelling: Grootschalige bedrijven in het dorp in de ban: ’Verkassen had al eerder gemoeten’

Industrieterrein Zevenhuizen.

Industrieterrein Zevenhuizen.© FOTO Jordy Ruijter/ADJ Video Productions.

Ronneke van der Genugten
Hoorn

Steeds meer bedrijven, die van oudsher in het dorp gevestigd zijn, vertrekken naar industriegebieden. Het gros van de deelnemers aan de stelling van deze week is het eens met het voorstel om grote bedrijven te laten verkassen naar industrieterreinen.

Grootschalige bedrijven horen niet in de dorpskern. Ze zijn verouderd, worstelen met milieuregels en vrachtwagens belasten de wegen. Ook nemen ze veel kostbare ruimte in voor woningbouw waar dringend behoefte aan is. Volgens Niek van der Stal uit Enkhuizen hebben bedrijven de neiging om te groot te worden voor de kernen waar ze nu staan. Hij schrijft: ,,De aan- en afvoer van de goederen door grote vrachtauto’s moet je in die kernen niet meer willen.”

Woningen

Peter van Etten uit Nibbixwoud is van mening dat de verhuizing van grootschalige bedrijven al veel eerder had moeten gebeuren. Volgens Ab Molenaar uit Medemblik is een fabriek in een dorp niet meer van deze tijd, maar is het volstampen met woningen op de vrijgekomen plekken ook niet ideaal.

,,Industrieterreinen zijn voor de bedrijven in het leven geroepen. Woningen met bijbehorende parkeerplaatsen geeft ook weer veel beweging, waardoor er van rustig wonen in een dorp nog geen sprake komt.” De voorstander van de stelling pleit voor gedoceerd bouwen.

Een uitvoerige motivatie om het eens te zijn met de stelling geeft Arno van Denderen uit Venhuizen: ,,Kleinschalige bedrijven die in korte tijd uitgroeien tot grote industriële complexen zie je steeds vaker hier in de regio. Logisch, vaak is de grond al in hun bezit. Helaas zijn gemeentebesturen niet zo begaan met de burgers dat zij hier wat tegen doen of dit weten te voorkomen. In Venhuizen zijn een paar kleine bollenbedrijven uitgegroeid tot ware industrieën. Met alle bijbehorende geluiden en druk vrachtverkeer, vlak naast of in de bebouwde kom. Helaas getuigt dit wederom van het onvermogen van plaatselijke bestuurders om zich in te leven in de belangen van hun eigen bevolking.”

Volgens John de Jong uit Hoorn moet sanering van alle belastende bedrijven uit het centrum het uitgangspunt moet zijn.

Cultuur

Tegenstanders om bedrijven verplicht naar industrieterreinen te laten verkassen, stemmen ‘oneens’ uit angst voor files, het verlies van werkgelegenheid en vanwege de bedrijfshistorie. Marcel Karsten uit Zwaagdijk voorspelt filevorming bij de afslag van de Westfrisiaweg als veel bedrijven op Zevenhuis gaan zitten. ,,Het ’Obesitasplein’ is veel te klein opgezet.” Volgens een paar tegenstanders, waaronder Bert Putters uit Hem, zijn sommige bedrijven door hun cultuur verbonden aan een gemeente, en moet je niet willen dat zij verkassen. Volgens een anonieme respondent horen bedrijven gewoon bij een dorp, en geeft het reuring. ,,Beter dan Vinex-wijken waar overdag geen leven is.”

Nieuwe stelling

De nieuwe stelling staat inmiddels online. Stemmen en een motivatie achterlaten kan via onderstaand formulier.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen