Het risiconiveau voor het coronavirus van Gooi en Vechtstreek gaat flink omlaag: van zeer ernstig naar zorgelijk

© STUDIO KASTERMANS ALEXANDER MARK

ANP
DEN HAAG

Doordat het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames daalt, kunnen de risiconiveaus voor het coronavirus in twaalf regio's omlaag. Gooi en Vechtstreek en Groningen gaan in één klap twee stappen naar beneden. Ze stonden allebei sinds 13 juli op het hoogste niveau, zeer ernstig, maar hebben vanaf woensdag de status zorgelijk.

De overheid heeft de status van de 25 veiligheidsregio's woensdag weer vastgesteld. De vier risiconiveaus zijn waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig.

Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost staan ook niet meer op het hoogste risiconiveau. Zij zakken van zeer ernstig naar ernstig.

Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland Noord gaan van ernstig naar zorgelijk.

Limburg-Noord is de enige regio waar de situatie verslechtert. De streek stond op ernstig, maar vanaf woensdag is de situatie er zeer ernstig. Dat komt door het hoge aantal ziekenhuisopnames.

In de twaalf andere regio's verandert niets. Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Flevoland, Zuid-Holland Zuid en Zuid-Limburg blijven op zeer ernstig staan. Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord hebben een week langer de status 'ernstig' en in Drenthe en Zeeland blijft de situatie zorgelijk. Het laagste niveau, waakzaam, geldt ook de komende week nergens.

Alles bij elkaar staan er zeven regio's op zeer ernstig, tien op ernstig en acht op zorgelijk. Afgelopen week gold in veertien regio's zeer ernstig, in negen regio's ernstig en in twee zorgelijk.

De overheid stelt de risiconiveaus volgende week woensdag opnieuw vast. Voor de maatregelen heeft de kaart voorlopig geen gevolgen. De ingestelde beperkingen gelden in het hele land.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen