Stichting De Hoek stopt na vijftig jaar. ’De gemeente dwingt ons hiertoe’, zeggen de Zwanenburgers

Stichting De Hoek is net meeverhuisd naar het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg.

Stichting De Hoek is net meeverhuisd naar het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg.© United Photos/Paul Vreeker.

Bart Boele
Zwanenburg

Stichting De Hoek in Zwanenburg stopt per direct. Het centrum voor educatie en activiteiten is ruim vijftig jaar actief geweest. Volgens het bestuur dwingt de gemeente Haarlemmermeer de stichting om te stoppen.

„We hebben gekeken naar het beschikbare geld en de verplichtingen die we hebben en zijn tot de conclusie gekomen dat we het komende seizoen niet gaan redden”, zegt voorzitter Ferdinand Knol. „Als bestuur moet je dan je verantwoordelijkheid nemen.”

De gemeente wilde nog wel een aanvullende subsidie geven voor komend seizoen, maar die is volgens de stichting volstrekt onvoldoende. ,,Door de opstelling van de gemeente worden wij, met pijn in het hart, gedwongen het programma niet meer van start te laten gaan en CEA de Hoek op te heffen’’, aldus de website.

De stichting heeft een coördinator in dienst en huurt docenten in voor muziek-, sport- en educatieve activiteiten voor met name basisschoolkinderen en ouderen. Beide groepen zijn niet in de gelegenheid om zelfstandig naar activiteiten buiten het dubbeldorp Zwanenburg-Halfweg te gaan.

Op verzoek van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft de gemeente eerder een onafhankelijk onderzoek laten doen naar het toekomstperspectief van De Hoek. De stichting heeft op grond daarvan drie voorstellen gedaan. De subsidies eerlijker over de gemeente verdelen was er een van. Lokale organisaties in Zwanenburg-Halfweg krijgen nu slechts 0,3 procent van het totaal.

Tweede voorstel was een samenwerking aangaan met stichting Meerwaarde die in heel Haarlemmermeer activiteiten opzet. De gemeente wees beide voorstellen af. Derde voorstel is een fusie met de stichting die het dorpshuis in Zwanenburg beheert.

Opsplitsen

„De gemeente heeft ons een voorstel gedaan. In het kort komt dit neer op het opsplitsen van De Hoek door het afstoten van cursussen, activiteiten en taken. Voorts zouden wij meer gebruik moeten maken van vrijwilligers. Onze coördinator komt in het plaatje niet meer voor. Kort samengevat: we moeten rigoureus hervormen, de structuur aanpassen en onze coördinator ontslaan”, meldt de stichting op haar website.

Volgens voorzitter Knol levert de gemeente geen randvoorwaarden om het werk van de stichting voort te zetten. De komende maanden probeert de stichting zoveel mogelijk activiteiten elders onder te brengen om in elk geval die te behouden voor de doelgroepen kinderen en ouderen.

SLS

„In 2012 kwam ik bij de stichting en was de situatie vergelijkbaar”, aldus Knol. „De SLS heeft ons toen gesteund met een forse bijdrage om te verhuizen van ons eigen onderkomen naar het dorpshuis. Dat is in 2017 gebeurd maar het ziet er naar uit dat we nu na de finish het alsnog niet redden. Na de verhuizing is de SLS met de bijdragen gestopt, ervan uitgaande dat de gemeente die zou overnemen. Maar bij de gemeente is niets veranderd. Voor 2023 is zelfs aangekondigd dat we de helft minder subsidie krijgen. Dan is het onmogelijk om een programma neer te zetten.”

,,Heel jammer’’, vindt voorzitter Knol. ,,We doen aan preventieve activiteiten. Straks kan jeugd niet sporten en ouderen niet bewegen. De gevolgen daarvan zie je later terug in de beleidsvelden van jeugdzorg en de wmo, regelingen die de gemeente betaalt. De rekening komt dus over een paar jaar alsnog bij de gemeente te liggen.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen