Wat doet extra stikstofneerslag door de nieuwe Pallas-reactor met de duinen? Huiswerk voor Schagen over de gevolgen

Het terrein waarop de nieuwe Pallas-reactor moet komen.

Het terrein waarop de nieuwe Pallas-reactor moet komen.© Foto ANP

Richard Zut
Petten

Over ruim drie maanden staat de gemeenteraad van Schagen voor een belangrijk besluit over de ontwikkeling van de Pallas-reactor in Petten. Om daar vergunning voor te krijgen zal in die tussenliggende tijd echter eerst nog wat huiswerk moeten worden gedaan. Dit is nodig omdat niet duidelijk is of de extra stikstofneerslag van Pallas negatieve gevolgen heeft voor de duinen.

Pas als dat duidelijk is, kan voor Schagen de weg vrijkomen naar de aanpassing van twee bestemmingsplannen. Die aanpassingen zijn nodig om de bestaande Hoge Flux-reactor te kunnen vervangen door de Pallas-variant.

Dat zegt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) in haar advies aan de gemeente, die deze commissie gevraagd had om de inhoud van het rapport te beoordelen. ,,De informatie in het rapport geeft een goed beeld van de milieugevolgen en is weliswaar voldoende voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen. Maar er ontbreekt nog informatie over de gevolgen voor nabijgelegen duinnatuur’’, staat te lezen in de beoordeling van deze commissie. Die adviseert de gemeente Schagen nu om eerst het rapport op dit onderdeel aan te vullen, en daarna pas een besluit te nemen over de bestemmingsplannen.

Aanleiding

De nieuwe reactor wordt gebouwd voor het produceren van medische en industriële isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Voordat de gemeente besluit over de bestemmingsplannen, zijn de milieueffecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Het rapport geeft de milieueffecten van de bouw- en de exploitatiefase weer. Ook is de overgangsfase in beeld gebracht, dat is wanneer de Hoge Flux-reactor en de Pallas- reactor tijdelijk tegelijkertijd in gebruik zijn. Voor de uiteindelijke realisatie van de Pallas-reactor zijn ook vergunningen nodig, zoals een vergunning op grond van de Kernenergiewet. Hiervoor wordt ook nog een milieueffectrapport opgesteld.

De twee bestemmingsplannen met betrekking tot Pallas staan gepland voor behandeling in de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad in oktober en voor besluitneming in de raad van 2 november.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.