Hulpvragen afgewezen omdat er niet voldoende budget is? Het blijkt een verkeerde conclusie. Gemeente Medemblik past tekst over Wmo aan op website

De gemeente Medemblik zou aanvragen voor ondersteuning vanuit de Wmo afwijzen omdat er niet voldoende budget beschikbaar is. Dat blijkt niet zo te zijn.© Foto ANP

Judit de Redelijkheid
Wognum

In Medemblik zijn vragen gerezen over hoe er wordt omgesprongen met aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een publicatie hierover op de gemeentelijke website wekte de indruk dat de wet werd overtreden. Dat is niet het geval, aldus de gemeente, die de tekst inmiddels heeft aangepast.

’Op dit moment is het beroep dat inwoners op de Wmo doen veel groter dan het beschikbare budget. Dat betekent dat we veel aanvragen moeten afwijzen. We vragen u daarom eerst na te gaan of u de ondersteuning van de gemeente nodig heeft, voor u een aanvraag doet. Dat bespaart u een afwijzing en ons onnodige administratieve handelingen. Daardoor kunnen we iedereen die het hard nodig heeft zo snel mogelijk helpen.’

(Tekst gaat door onder de foto)

De tekst waar Gerrit van Keulen op aansloeg.

Deze passages op de website van de gemeente Medemblik brachten Gerrit van Keulen ertoe de noodklok te luiden. Namens de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik (GWTM) concludeert hij dat de gemeente aanvragen afwijst omdat er niet voldoende budget beschikbaar is. En dat is tegen de wet. ,,Geld of geen geld, de gemeente heeft een zorgplicht en moet de aanvragen in behandeling nemen”, stelt Van Keulen in een artikel op de nieuwssite van Andijk. ,,En als de aanvrager vanwege zijn ziekte of beperking in aanmerking komt voor een voorziening - in welke vorm dan ook - dan moet de gemeente die verstrekken. Ook als er geen geld meer in de Wmo-pot zit of ’te weinig’.”

Raadsvragen

De constatering van Van Keulen was zowel voor de ChristenUnie als PW2010 reden om hierover raadsvragen te stellen. Beide partijen willen weten of dit wel rechtmatig is. Silva Visser vraagt zich namens de ChristenUnie bovendien af of de portefeuillehouder zich kan voorstellen dat deze stellingen negatief overkomen. PW2010 stelt dat het, ook mensen die terecht een beroep doen op de Wmo om zelfstandig te kunnen blijven functioneren, afschrikt. De partij wil onder meer ook weten wat het eerste criterium is dat gebruikt wordt om een beroep op de Wmo af te wijzen.

Eigen kracht

Vooruitlopend op de beantwoording van de raadsvragen, laat de gemeente weten dat een en ander berust op een misverstand. ,,We weigeren geen aanvragen omdat er geen budget is”, reageert woordvoerder Jacobien van Boeijen. ,, Wel wijzen we onze inwoners op voorliggende voorzieningen en op hun eigen kracht en mogelijkheden zelf oplossingen te zoeken en vinden. De boodschap op de website suggereert een andere boodschap dan de praktijk is. We hebben de tekst inmiddels aangepast.”

(Tekst gaat door onder de foto)

De tekst op de website is inmiddels aangepast.

Op de website staat nu: ’Op dit moment is het beroep dat inwoners op de Wmo doen veel groter dan het beschikbare budget. We vragen u daarom eerst na te gaan of u de ondersteuning van de gemeente nodig heeft, voor u een aanvraag doet. Dan kunnen we iedereen die het hard nodig heeft zo snel mogelijk helpen.’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen