Vissers onder voorwaarden bereid tot meepraten bij Noordzeeoverleg

ANP
DEN HELDER

Visserijorganisaties zijn toch bereid mee te praten bij het overleg dat de drukke Noordzee moet verdelen. Maar dan willen ze wel af van de eerder gestelde voorwaarde dat alleen partijen aan tafel mogen zitten die instemmen met het zogeheten Noordzeeakkoord, zo hebben ze per brief laten weten aan verantwoordelijk minister Carola Schouten.

Het gaat om afspraken over welke delen van de zee worden aangewezen als natuurgebied, voor windmolenparken of voor visserij. In de brief wordt nog eens herhaald waarom de visserijsector niet eensgezind kan instemmen met het vorig jaar door de overheid, milieuorganisaties en energiebedrijven ondertekende akkoord.

Lees ook: Visserijkoepel VisNed spat uit elkaar na conflict over Noordzeeakkoord met overheid. ’Als de een links wil en de ander rechts, dan gaat het niet meer’

De vissers vinden dat visserij ook beperkt toegestaan moet zijn in gebieden die eigenlijk een andere hoofdbestemming hebben. Ook zou een duidelijke visie op de voedselvoorziening in de Noordzee nu nog ontbreken. Ze vrezen dat er straks meer visproducten geïmporteerd moeten worden van buiten de Europese Unie.

Daarbij zou er in de Nederlandse visserijsector niet alleen werkgelegenheid verloren dreigen te gaan, maar ook "de cultuur die verbonden is aan de eeuwenoude tradities". Dat laatste is volgens de vissers ook van grote toeristische waarde.

De vissers waren het niet eens met het Noordzeeakkoord omdat er te weinig ruimte over zou blijven voor rendabele visserij. Ze ondertekenden dit daarom niet, al was er wel grote verdeeldheid binnen de sector. Sommige partijen waren eigenlijk wel bereid om in te stemmen met het akkoord, maar een ander deel van de achterban verzette zich juist hevig.

Aan een vervolgoverleg deden de vissersbonden wel weer mee, maar ze stapten op nadat Greenpeace rotsblokken op een zandbank in het Britse deel van de Noordzee had gestort. Dat was volgens de vissers onveilig en ze wilden niet meer met de organisatie om tafel. Bovendien vonden de vissers dat ze te weinig bescherming van de overheid kregen.

De grote verdeeldheid bleek onlangs nog uit het uit elkaar vallen van kottervissersorganisatie VisNed. Kottervissers in Urk willen graag actievoeren voor het behoud van visgronden, maar hun collega's aan de Noordzeekust en in Noord-Hollandse havens zijn minder bereid tot verzet en zouden de toegenomen aandacht voor het milieu meer als een gegeven beschouwen. Vanwege het conflict hebben de vissers in alle havens behalve Urk hun lidmaatschap van VisNed opgezegd.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.