Zeventien sociale huurhuizen op plek brandweerkazerne Zwanenburg

De burgemeesters Heiliegers en Weterings in 2013 bij eerste steenlegging brandweerkazerne in Halfweg, die de kazerne in Zwanenburg overbodig maakte.© hdcmedia

Bart Boele
Zwanenburg

Op de plek aan de Olmenlaan waar nu nog de oude brandweerkazerne staat, tegenover de nieuwe Lidl, komen zeventien huurwoningen. De gemeente Haarlemmermeer wil het bestemmingsplan wijzigen om dat mogelijk te maken.

Het gaat om huurhuizen van vijftig tot 55 vierkante meter. Daar is grote behoefte aan in Zwanenburg, weet de gemeente, en er zijn lokaal geen bezwaren om sociale huurwoningen op deze locatie te bouwen.

Om het bestemmingsplan te wijzigen moet de gemeente een goede onderbouwing aanleveren. Dat is voor Zwanenburg niet zo heel moeilijk. „De ontwikkeling van de woonkern Zwanenburg is door de beperkingen van luchthaven Schiphol volledig geblokkeerd. Door de afname van het inwonertal is het winkelbestand verschraald, het voorzieningenniveau gedaald, zijn ruimtelijke problemen ontstaan en dekt het woningenbestand de behoefte niet meer. Onder de naam Hart van Zwanenburg hebben wij een ruimtelijk programma vastgelegd, waarin ontwikkelingen in een aantal deelgebieden een samenhangend geheel vormen waarmee de centrumontwikkeling van Zwanenburg op een hoger plan komt’’, aldus de gemeente.

,,De sociale cohesie is sterk in Zwanenburg, maar moet ook sterk blijven. Daartoe zal de juiste mix van levendigheid, vitaliteit, veiligheid en kwaliteit van beheer in het dorp aanwezig zijn.’’

Wie de huurwoningen gaat bouwen wordt nog niet vermeld. Het is eerst zaak het bestemmingsplan te wijzigen. Daar gaat de nodige tijd overheen.

Vlakbij, op de plek van de oude mavo naast het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg, komen 34 dure en middeldure appartementen.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen