Provincie zet een streep door de bouw van een nieuw datacenter van Microsoft aan de westkant van de A7. Reden: de verkeersveiligheid is in het geding

Het hele gebied op de foto, tot aan het datacenter van Google dat blauw in de verte is te zien, is bestemd voor een nieuw datacenter.© Foto Dirk-Jan Prins

Casper Duin
Middenmeer

De provincie Noord-Holland zet voorlopig een streep door de geplande bouw van een datacenter aan de westkant van de A7 in de Wieringermeer. B en W van Hollands Kroon volhardt in zijn standpunt dat het juiste besluit is genomen.

De provincie wil meer zekerheid over een veilige verkeerssituatie. Daarmee grijpen Gedeputeerde Staten (GS) in op een recent besluit van de gemeenteraad van Hollands Kroon: het mogelijk maken van een datacenter van Microsoft op het voormalige land van melkveehouder Vijverberg in Middenmeer. De gemeenteraad keurde deze ontwikkeling op 29 juni in meerderheid goed.

GS geeft nu een zogeheten reactieve aanwijzing aan de gemeenteraad van Hollands Kroon op het aangenomen bestemmingsplan voor de bouw van dit nieuwe datacenter aan de Cultuurweg in Middenmeer. Een reactieve aanwijzing houdt in dat een bestemmingsplan zoals aangenomen door de gemeenteraad deels of geheel buiten werking wordt gesteld. Deze wettelijke bevoegdheid van Gedeputeerde Staten leidt ertoe dat er vooralsnog geen datacenter komt.

In een reactie laat het college van B en W in Hollands Kroon weten het standpunt van de provincie te bestuderen. ’Het college vindt dat de gemeenteraad van Hollands Kroon met het geamendeerde raadsbesluit over het bestemmingsplan deelgebied B1 het juiste besluit heeft genomen. We gaan de reactieve aanwijzing zorgvuldig bestuderen. Daarna bepalen we eventuele vervolgstappen.’

Verkeersveiligheid

De grootste zorgen van GS liggen op het gebied van de verkeersveiligheid rond dit voorgenomen datacenter. Op 27 november 2020 zonden Gedeputeerde Staten de gemeente Hollands Kroon een zienswijze op het bestemmingsplan ’Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’, dat voorziet in de bouw van een datacenter op het perceel B1/Venster aan de westzijde van de A7. Aan de bezwaren in deze zienswijze is naar de mening van de provincie onvoldoende gevolg gegeven in het aangenomen bestemmingsplan.

Lees ook: Provincie en Hollands Kroon op ramkoers over meer datacenters westflank A7

De gemeenteraad van Hollands Kroon nam bij vaststelling van het bestemmingsplan vanwege de zienswijze een amendement aan over de verkeerssituatie. Dit amendement biedt GS onvoldoende zekerheid dat verkeer van en naar B1, zowel tijdens als na de bouw, uitsluitend via de noordzijde van Agriport rijdt. Die voorwaarde heeft de provincie gesteld omdat de zuidelijke ontsluiting, het kruispunt Agriport-N239, niet nog meer extra verkeer kan verwerken. De verkeersveiligheid is daarmee in het geding volgens GS.

Kruispunt

Daarbij hoort naar de mening van Gedeputeerde Staten de huidige situatie op dat kruispunt het uitgangspunt te zijn. Op dit punt grijpen Gedeputeerde Staten in op het bestemmingsplan.

Ook leven bij de provincie zorgen over de inpassing van de bouw van datacenters in het landschap vanwege de bovenregionale functie van datacenters, de netbelasting (energieverbruik) en het koelwaterverbruik.

Op deze punten schuift de gemeente de mogelijkheden door naar de uitvoeringsfase. De provincie vindt het belangrijk bij te dragen aan de ambities van klimaatakkoorden. ’Wij vinden dit doorschuiven erg mager en weinig ambitieus, maar constateren dat Hollands Kroon met hun reactie op de zienswijze heeft voldaan aan de motiveringsvereiste’, zo meldt GS.

Spijtig

Cees Loggen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, ziet geen andere optie dan in te grijpen, zegt hij in een persverklaring. „Dit dossier speelt al een tijd. Gedeputeerde Staten en het college van B en W van Hollands Kroon hebben veel overlegd om tot een oplossing te komen. In deze overleggen hebben wij veelvuldig onze zorgen uitgesproken over de verkeerssituatie, de ruimtelijke inpassing in het kader van de bovenregionale functie van datacenters in Deelgebied B1 en de kwesties netbelasting en gebruik van koelwater. Wij vinden het spijtig dat Hollands Kroon, desondanks en ondanks zorgen die duidelijk ook leven in de samenleving, volhardt in haar standpunten. Wij dienen een reactieve aanwijzing in die ingrijpt op het onderdeel verkeer.”

Gemeenten hebben de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een reactieve aanwijzing door een procedure bij de Raad van State.

Lees ook: Motie van wantrouwen van drie partijen ligt klaar voor college Hollands Kroon

Lees ook: Tegenstanders van datacenter B1 vestigen hun hoop op gedeputeerde Cees Loggen. ’De bal ligt nu bij de provincie’

Lees ook: Data non Grata: ’U zit in de raad dankzij de inwoners en voor de inwoners. Niet dankzij Microsoft’

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.