Stede Broec unaniem achter bouwplan Lutjebroek

De Horn in Lutjebroek.Linksboven het gebied waar mogelijk woningen kunnen komen.© Luchtfoto Hans van Weel

Martin Menger
Lutjebroek

Het plan om op de plek van tuindersbedrijf Groot-Vriend in Lutjebroek een kleine woon wijk te bouwen, kan wat de gemeenteraad betreft versneld in ontwikkeling worden gebracht.

Een motie met die strekking kreeg alle stemmen van de raad achter zich. De onderneming kwam zelf met de plannen voor woningbouw op de 17 hectare tussen Lutjebroek en Hoogkarspel. Ook vanuit het verenigingsleven in het dorp kwam een lobby voor dit plan op gang. Die vindt nu gehoor bij de lokale politiek in Stede Broec.

CDA, GBS, ODS en VVD presenteerden een motie, waarmee de gemeente wordt aangespoord om deze kansrijke bouwplek ook op te gaan nemen in de bestemmingsplannen. Nu Stede Broec zelf aan de slag gaat met een omgevingsvisie voor de eigen gemeente, wil de raad dat de wijk van Groot-Vriend ook wordt meegenomen.

Stroomversnelling

De gedachte is dat met deze formele stap ook de planologische kant in een stroomversnelling kan komen. Gezien de woningnood en de roep vanuit het dorp om in de eigen gemeenschap te willen wonen, gaat de raad hierin mee.

De politiek laat zich nu nog uit over het aantal woningen dat op de pek van het tuindersbedrijf kan komen. De omgevingsvisie voor heel Stede Broec komt dit najaar ter sprake in de gemeenteraad.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen