In geldnood verkerend hospice in Westerland krijgt mogelijk steun van de gemeente

De plek van het hospice in Westerland.© Archieffoto Mediahuis

Winnie van Galen
Anna Paulowna

Een oplossing voor de financiële problemen van de stichting achter het hospice in Westerland is mogelijk nabij. Op verzoek van de gemeenteraad gaat het college van B en W met de bestuur van het hospice om tafel om te zien of er een oplossing voor de problemen te bedenken is.

Dit bleek donderdagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Een motie van de PvdA om de genoemde stichting een renteloze lening van twee ton te geven werd ingetrokken toen bleek dat hiervoor geen meerderheid te behalen viel. Unaniem was de raad wel van mening dat de gemeente gezien het maatschappelijke belang van het hospice een taak heeft om te bekijken of de problemen zijn te verhelpen.

Deze week werd bekend dat de plannen voor het hospice mogelijk stranden als het niet lukt op korte termijn de financiering rond te krijgen. Via een obligatielening werd gehoopt de ontbrekende drie ton binnen te halen, maar dit initiatief bracht niet meer dan een ton in het laatje. Met als gevolg dat de bank waarmee het hospice zaken doet niet met een lening over de brug komt om de verbouwing van de voormalige boerderij aan de Westerlanderweg mogelijk te maken. Aanvankelijk hoopte de stichting via fondsenwerving het benodigde geld binnen te halen, maar gooide corona roet in het eten.

Een motie voor een verkennend onderzoek naar kernenergie kreeg in de gemeenteraad onvoldoende bijval. Volgens de indiener Daan Pruimboom van Onafhamkelijk Hollands Kroon gaat de energietransitie niet worden gehaald met het opwekken van energie uit wind en zon. De motie werd gesteund door de VVD. Andere partijen voerden aan dat het vraagstuk van nucleaire energie thuis hoort op het bord van de nationale overheid.

De raad torpedeerde een voorstel voor de bouw van een woonhuis aan Mientweg 46 in Lutjewinkel. Onder meer vanwege onzekerheden die het bouwplan meebrengt voor een ondernemer die er al tientallen jaren naast gevestigd is. Senioren Hollands Kroon diende een amendement in voor een kleiner huis op die locatie, maar toen dit niet op een meerderheid kon rekenen, trok deze partij haar steun voor het voorstel in. Op de locatie rust kennelijk geen zegen. De gemeenteraad boog zich twee keer eerder over het bouwplan dat aanvankelijk meerdere woningen bevatte.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.