Kabinet brengt verslag uit over uitgaven in coronajaar 2020

ANP Producties | Bron: ANP

Het demissionaire kabinet presenteert woensdag het financieel jaarverslag over 2020, het jaar waarin door de coronapandemie de rijksbegroting al na drie maanden de prullenbak in kon. Tientallen miljarden euro's werden extra uitgegeven om de economie te stutten en bedrijven en banen te redden.

De derde woensdag in mei staat in de Tweede Kamer sinds 2000 bekend als Verantwoordingsdag, en wordt ook wel 'gehaktdag' genoemd. Niet alleen het kabinet doet een boekje open over het financiële reilen en zeilen op de verschillende departementen, ook de Algemene Rekenkamer geeft een oordeel over het gevoerde beleid.

De Rekenkamer neemt daarbij geen blad voor de mond. Vorig jaar kreeg minister Wopke Hoekstra (Financiën) een standje omdat in 2019 over een te groot deel van de rijksuitgaven onvoldoende verantwoording was afgelegd aan de Tweede Kamer. Het college waarschuwde daarbij dat ook de coronacrisis geen vrijbrief mag zijn om voorbij te gaan aan de controlerende taak van het parlement.

In voorgaande jaren had de Rekenkamer scherpe kritiek op onder meer de gebrekkige databeveiliging bij de overheid, de chaos bij de Belastingdienst en het gebrek aan slagkracht bij Defensie. Ook betwijfelde het college of extra uitgaven voor bijvoorbeeld verbetering van de luchtkwaliteit, of verlichting van de werkdruk in het onderwijs, wel goed terecht waren gekomen.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.