Lada over opslag dieselolie bij datacenters: ’veiligheid brandweermensen is in het geding’

Dieselrook stijgt op uit een van de noodaggregaten bij het datacenter van Google, in Middenmeer, Hollands Kroon.

Dieselrook stijgt op uit een van de noodaggregaten bij het datacenter van Google, in Middenmeer, Hollands Kroon.© Archieffoto Dirk-Jan Prins

Marischka de Jager
Hollands Kroon

De gemeenteraadsfractie Lada maakt zich toenemende zorgen over de veiligheid in en rond datacenters nu bekend is geworden dat er grote hoeveelheden dieselolie liggen opgeslagen om noodaggregaten te voeden voor het geval de stroom uitvalt. De fractie wil van burgemeester en wethouders weten of de lokale brandweerkorpsen wel zijn toegerust en opgeleid om effectief op te treden als er brand ontstaat.

Lada reageert met de vragen op een artikel dat dinsdag in deze krant verscheen. Daarin staat dat er mogelijk twee miljoen liter dieselolie opgeslagen ligt bij de datacenters. Namens de lokale partij vraagt Henk van Gameren het college of Google en Microsoft voorzieningen als een bedrijfsbrandweer hebben om in te grijpen bij dreigende calamiteiten. ,,Zo nee, waarom niet en wat gaat u er aan doen om dat wel mogelijk te maken?’’

Van Gameren zegt verbaasd te zijn over de reactie van de Veiligheidsregio. Deze zei in het krantenartikel geen weet te hebben van de hoeveelheid opgeslagen dieselolie in de Wieringermeer en gaat uit van drieduizend liter per tank. Een tank zou volgens deskundigen echter tenminste 75.000 liter bevatten.

,,De Veiligheidsregio lijkt niet op de hoogte van de enorme hoeveelheid diesel tussen de datacenters, terwijl zij wel de brandweer aanstuurt bij calamiteiten. Hoe is het mogelijk dat de Veiligheidsregio niet over de juiste gegevens beschikt?’’, wil Lada van het college weten. ,,Dit zou betekenen dat wanneer onze brandweer met foutieve informatie naar een brand bij de datacenters gestuurd wordt, zij niet adequaat kan optreden maar ook dat de veiligheid van onze brandweermensen in het geding is. Wat gaat er gedaan worden om de Veiligheidsregio wel van de juiste informatie te voorzien?’

Voorts wil Lada van het college weten wat de uitstoot van CO2 en fijnstof van de datacenters is. Om de noodstroomvoorziening te testen wordt er regelmatig proef gedraaid met de aggregaten waarbij dieselolie wordt verstookt.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.