Het regent weer lintjes in de regio Alkmaar: 42 stuks

Amtsketen om, telefoon in de hand. Burgemeester Toon Mans belt de inwoners van Castricum met het linjesnieuws.
© foto mediahuis
Alkmaar

De regio Alkmaar heeft er 42 inwoners bij met een koninklijke onderscheiding. Dat zijn er acht meer dan in 2020 en drie meer dan in het jaar 2019.

De laatste jaren was er een dalende tendens in het toekennen van de koninklijke onderscheidingen. Dit jaar begint het toch weer een beetje op de spreekwoordelijke lintjesregen te lijken.

De meeste onderscheidingen vielen in de grootste gemeente, 8 stuks in Alkmaar, en in Bergen en Castricum.

Alkmaar

Acht inwoners van de gemeente Alkmaar kregen een Koninklijke onderscheiding. Waarnemend burgemeester Emile Roemer reikte bij de gedecoreerden thuis uit.

Liesbeth Albertsma (53 jaar).

Liesbeth Albertsma is sinds 1991 werkzaam als hoofdtrainer Turnen Dames en verenigingsmanager van Gymnastiekvereniging Hercules Beemster/Stichting Turncentrum Waterland. Naast haar werk heeft ze vele onbezoldigde activiteiten uitgevoerd dat ten goede kwam voor de gymnastiekvereniging. De vereniging is van een dorpsclub uitgegroeid tot een landelijke, zeer professionele vereniging. Haar turners behaalden meerdere medailles tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Ook zette zij zich in voor de bouw van de turnhal in Zuidoostbeemster in 2008 en later voor de opbouw van de permanent ingerichte turnhal in Purmerend.

Tiny Slooten-Groot (66 jaar).

Tiny Slooten zet zich vanaf 1975 in als vrijwilliger bij de voetbalvereniging De Rijp. Zij regelde het jaarlijkse jeugdkamp, de kantinediensten en diverse toernooien en evenementen. Daarnaast is zij mantelzorger voor haar zoon, regelt zijn huishouden, boodschappen, administratie en ondersteunt zieke familieleden. Als vrijwilliger van de Rijper IJsclub verzorgt zij de jaarlijkse bingo en ondersteunt de organisatie van evenementen, zoals het midwinterfeest. Als vrijwilliger bij buurtvereniging Hondenwagens Stapvoets steunt zij hulpbehoevenden en helpt bij de organisatie van activiteiten.

Dick Bart (66 jaar).

Dick Bart zet zich al vanaf 1989 belangeloos in voor verschillende organisaties. Bij Stichting Cultureel Centrum Onder de Linden in Middenbeemster is hij voorzitter. Het theater heeft zich aangesloten bij Visit Beemster, een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van toerisme in de Beemster. Daarnaast is hij voorzitter van de Gymnastiekvereniging Hercules Beemster. Onder zijn leiding is de vereniging gegroeid en succesvol geweest bij de Nederlandse Kampioenschappen. Sinds een paar jaar is hij ook voorzitter van de Stichting Turncentrum Waterland.

Piet Tensen (64 jaar).

Piet Tensen was lid van de Stuwgroep Commissie Samen op weg, met als doel samenwerking tussen de Hervormde en Gereformeerde Kerk. Zijn inzet en zoeken naar steeds weer nieuwe openingen en mogelijkheden, was van enorme waarde. Ook was hij vele jaren lid van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (Polengroep).

In de jaren 2000-2017 was de heer Tensen bestuurslid van de Grote Kerk Schermerhorn. Hij zette zich in voor de herbestemming, het behoud en voortbestaan van dit Rijksmonument. Hij zorgde er voor dat concerten mogelijk waren, hield zich bezig met het werven van donateurs en vrijwilligers èn het activeren en betrekken van omwonenden bij de kerk. Tijdens de renovatie van de kerk leidde hij de verhuizing van spullen in goede banen.. Daarnaast was hij jarenlang vrijwillig chauffeur van het Schoolbusvervoer voor kinderen in de Beemster, De Rijp, Stompetoren, Oterleek en Schermer en tevens voorzitter van de Dorpsraad van Schermerhorn.

Huib Abell (75 jaar).

Huib Abell zet zich vanaf 1980 vrijwillig in voor diverse verenigingen, zoals badmintonvereniging Flash De Mare, waar hij jeugdtrainer en trainer van de groep 55+ is. Bij Stichting Vrienden van Nusantara (woonzorgcentra voor ouderen met een Nederlands-Indische of Indonesische achtergrond) is hij organisator en ceremoniemeester van diverse evenementen. Hij ondersteunt de optredens van Pencak Silat Manyang (Indonesische vechtkunst) met muziek, zorgt voor de kleding en presentatie van de groep.

Anna Boek-Koch (79 jaar).

Vanaf 1982 zet Boek-Koch zich belangeloos in als patiëntenvervoerder/-begeleider bij het Noordwest Ziekenhuis. Zij was 38 jaar geleden één van de eersten, die patiënten in het ziekenhuis in hun bed of rolstoel van de ene afdeling naar de andere brachten. Zij deed dit op zo’n warme en vriendelijke manier, dat patiënten hun verblijf in het ziekenhuis toch als positief ervoeren.

Frans Hof (62 jaar).

Frans Hof zet zich ruim 50 jaar vrijwillig in voor de Stichting Zeekadetkorps Alkmaar en Zeekadetkorps Nederland. Hij fungeert als officier en maakt deel uit van de technische dienst. Hij neemt het onderhoud aan een oud patrouillevaartuig van de Koninklijke Marine voor zijn rekening. Binnen het korps leidt hij projecten, haalt sponsoren binnen en fungeert als hoofd van de veiligheidscommissie. Daarnaast zet hij zich ook in voor de 10-daagse zomerkampen en Sail Amsterdam.

Martin Hoekmeijer (66 jaar).

Martin Hoekmeijer zet zich al vanaf 1995 belangeloos in voor de Recreatie Sportvereniging Alkmaar (sinds mei 2020 opgeheven). Hij was kaderlid en zwemleider. Daarnaast was hij lid van diverse commissies en betrokken bij allerlei (jeugd)activiteiten. Voor de Vereniging van Eigenaren Huibert Pootlaan geeft hij al decennialang technische ondersteuning en zorgt hij voor het groenbeheer en de leefbaarheid in zijn woonomgeving.

Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel feliciteerde maandag zeven inwoners van de gemeente Bergen en één inwoner van de gemeente Langedijk. De uitreiking vond coronaproof plaats in Museum Kranenburgh.

Ildiko Pronk-Udvarhelyi (78) uit Bergen.

Ildiko Pronk-Udvarhelyi zet zich al sinds de jaren negentig in als vrijwilliger bij onder andere de Nederlands Israëlitische Gemeente Noord-Holland Noordwest. Zij was ook mede-initiator van de oprichting van een gedenkteken voor omgebrachte Joden uit Schoorl in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2005 is zij bestuurslid van Comité Kamp Schoorl.

Bauwe van Dijk (79) uit Bergen.

Bauwe van Dijk was vrijwilliger bij Amnesty International als lid van de beroepsgroep militairen die mensenrechtenschendingen van of door militairen onderzoekt, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en secretaris bij de Stichting Militaire Tehuizen Overzee. Momenteel is hij nog actief als bestuurslid van de Stichting Christelijke Hulpverlening Militairen, bestuurslid van en vrijwilliger bij de Cultuur-Historische vereniging Scoronlo en lid van Comité Kamp Schoorl.

Nel Jongejans (85) uit Oudkarspel.

Nel Jongejans uit Oudkarspel (gemeente Langedijk) ontving haar Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Rehwinkel in de gemeente Bergen vanwege haar vrijwilligerswerk als coördinator van Historisch Museum Het Sterkenhuis, onderdeel van Museum Kranenburgh.

Martin) Rood (77) uit Bergen.

Martin Rood zet zich al ruim 40 jaar in als voetbaltrainer. Een greep uit zijn verdiensten: hoofdtrainer bij SC Dynamo, trainer bij Berdos, vrijwilliger bij voetbalvereniging BSV, Egmondia, Duinrand S.

Jannina Luttik-Swart (59) uit Egmond-Binnen.

Jannina Luttik-Swart is al sinds 1994 vrijwilliger bij Timmerdorp Egmond-Binnen. Daarnaast was zij actief als bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen en raadslid van de gemeente Bergen. In 2013 was mevrouw Swart medeoprichter van de politieke partij KIES Lokaal in Egmond-Binnen.

Gerard Roosloot (68) uit Bergen.

Gerard Roosloot zet zich al sinds 1985 in als vrijwilliger. Zo was hij onder andere bestuurslid van Kennemer Wonen, voorzitter van de initiatiefgroep Milieuvriendelijk Wonen Bergen, medeoprichter/bestuurslid/voorzitter van de federatie Sportvisserij Midwest Nederland, medeoprichter/organisator/voorzitter van de Stichting Woodlands en lid algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Momenteel is hij nog actief als voorzitter van Hengelsportvereniging De Karper Bergen NH, penningmeester van de Stichting Watertoerisme Kolhorn, vrijwilliger bij Viva! Zorggroep De Marke en jaarlijks figureert hij als Sinterklaas voor een aantal basisscholen in de gemeente Bergen.

Joop van Dok (74) uit Schoorl.

Joop van Dok begon zijn vrijwilligerswerk in 1989 als vrijwilliger bij Sportclub Chronos. Daarnaast was hij vertegenwoordiger van de Schaatsfederatie Alkmaar in de Technische Commissie van het gewest Noord-Holland-Utrecht van de KNSB en voorzitter van de Technische Commissie Langebaan van IJsbaan De Meent in Alkmaar. Sinds 2011 is hij penningmeester van Volkstuinvereniging De Oosthoek in Schoorl.

Neeltje van der Velden-Morriën (80) uit Schoorl.

Neeltje van der Velden-Morriën toont zich al sinds 1975 een betrokken vrijwilliger, toen zij begon bij de Protestantse gemeente Schoorl als ouderling en lid van de Raad van Kerken. Ook was zij vrijwilliger bij Museum Kranenburgh. Momenteel is mevrouw Van der Velden-Morriën nog actief als vrijwilliger bij Amnesty International en vrijwilliger bij The International Holland Music Sessions (HMS) in Bergen.

Piet Weijling (82) uit Schoorl.

De Koninklijke Onderscheiding van de heer Weijling is uitgereikt door burgemeester Kompier in de gemeente Langedijk vanwege zijn langdurige vrijwilligerswerk voor Tennisclub Sint Pancras.

Castricum

Acht gedecoreerden telt Castricum. Allen zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ze kregen het nieuws maandag per telefoon te horen van burgemeester Toon Mans.

Fred Bakker is medeoprichter van kinderboerderij het Dierenduintje in 1994 en sinds die tijd voorzitter en beheerder. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Fred Bakker steekt er de laatste jaren bijna 50 uur per week in.

Wim Brakenhoff is vele jaren actief geweest voor de vogelvereniging De Gevederde Vrienden, tot 2017, toen de vereniging ophield te bestaan. Hij ontfermde zich over gewonde vogels. Ook doet Wim Brakenhoff al heel lang vrijwilligerswerk voor de Pancratiuskerk.

Sportvrouw in hart en nieren Marianne Hoogerbrugge is al meer dan twintig jaar vrijwilliger bij de Vereniging Kennemer IJsbaan. Ook traint ze tweemaal per week met senioren. Ze staat bekend als een betrokken clublid, een verbinder.

John Kok is een actieve vrijwilliger in Akersloot. Zo is hij al tien jaar verkeersregelaar bij evenementen in Akersloot en zet hij zich in voor de Storey Club in zijn dorp; een plek waar jongeren bijeen komen.

Henk Meijer zet zich in voor de Protestantse Kerk in Castricum. Hij doet alles wat met techniek te maken heeft; beeld, geluid, beamerpresentaties, filmavonden. Bij de Stichting Uitgeester Senioren geeft hij computerles en ook bij bibliotheek Kennemerwaard verzorgt hij als vrijwilliger workshops.

Dick Pekel is sinds 1977 bestuurslid, penningmeester en voorzitter van hengelsportvereniging De Sander in Akersloot. Hij bekleedde binnen de sportvisserij in Nederland nog meert functies. Ook is hij de laatste jaren actief geweest voor kringloopwinkel De Tweede Ronde in Akersloot.

Wim Res is op talloze manieren betrokken bij Atletiek Vereniging Castricum. In het verleden regelde hij de bosloop en later de hardloop- en fietswedstrijd de Dubbele Lus. Tot op heden is hij vrijwilliger bij de strand- en duinloop en is hij initiatiefnemer van het NK Veldlopen voor ambtenaren en voor de Regionale Jeugdcross.

Frits Schreuder was jarenlang actief voor de hockeyclub en zet zich alweer tijden in voor de Stichting Castricum helpt Muttathara. Hij is bedrijfsleider van de kringloopwinkel. Bij het Seniorenkoor Castricum is hij bestuurslid. Ook was hij tien jaar vrijwilliger bij de EHBO-vereniging en werkte hij als chauffeur voor Samenleven in Castricum.

Heerhugowaard

Vijf onderscheidingen in de gemeente Heerhugowaard:

Hr. R.M de Vos (83 jaar)

Sinds 1978 actief als vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Esdégé Reigersdaal, waar hij activiteiten met de cliënten onderneemt en fungeert als camera- en geluidsman. Tevens is hij al jaren vrijwilliger bij de rooms-katholieke kerk Heilig Hart Parochie in Heerhugowaard. Hier fungeert hij ook als camera-, geluids- en montageman en zorgt voor de livestreams van de diensten.

Daarnaast is hij sinds 2003 actief als vrijwilliger en secretaris (2003-2017) bij de Katholieke Bond Ouderen in Heerhugowaard. De decorandus is tevens actief geweest als vrijwilliger bij de Verkeersgroep Heerhugowaard Noord en was van 1992 tot 2002 bestuurslid van het Oranje Comité Heerhugowaard. Ook zette hij zich in het verleden in als vrijwilliger bij de lokale omroep Herato en was hij als medeoprichter, secretaris en voorzitter betrokken bij de Filmclub in Heerhugowaard.

Hr. P.R. van Langen (82)

De heer van Langen is sinds 2005 bestuurslid van KBO ’t Kruis. Hij verzorgde hier de ledenadministratie en professionaliseerde deze. Ook was hij coördinator van het koersballen en de seniorengym. Hij haalde ouderen op voor de spelmiddagen en organiseerde in de zomer tweewekelijkse fietstochten. Sinds 2008 zet de heer van Langen zich ook in als vrijwilliger en coördinator groenonderhoud bij de R.K. Parochie van de Heilige Familie. Hij hielp in 2011 bij de renovatie van de begraafplaats.

Verder is de decorandus sinds 2010 actief als tuin- en vervoersvrijwilliger voor Wonen Plus Welzijn. Voor De Pieter Raat Stichting wandelt hij sinds 2019 met cliënten die in een rolstoel zitten of met rollator lopen. Ook begeleidt hij cliënten die meedoen met langere wandelactiviteiten.

Mw. N. Douwstra-Kaspers (79)

Mevrouw Douwstra-Kaspers is sinds 1992 actief als vrijwilliger bij de Roeivereniging OSSA in Heerhugowaard, waar ze onder meer twintig jaar lang verantwoordelijk was voor de kantine en diverse wedstrijdploegen aanstuurde. Tegenwoordig maakt ze deel uit van de kantinecommissie en verzorgt zij mede de catering bij speciale activiteiten.

Ze was in het verleden ook lid van de ouderraad van de OBS de Blauwe Reiger, penningmeester en vrijwilliger bij de Koninklijke EHBO-vereniging Heerhugowaard, lid van de kantinecommissie van Korfbalvereniging Apollo en vrijwilliger bij de bibliotheek van de Scholengemeenschap Huygenwaard.

Hr. S.J.M. Buter (79)

Al jaren vrijwilliger bij de parochie Heilig Hart van Jezus in Heerhugowaard. In 1970 zette hij zich in voor de aanleg en uitbreiding van het kerkhof en sinds 1980 is hij lid van de commissie Kerk aan het werk en draagt hij zorg voor het onderhoud van de kerk en de tuin en het opknappen van de kerktoren.

Daarnaast is de heer Buter ondersteuner van diverse oudere buurtbewoners en zet hij zich ook in als vrijwilliger bij de Zuster van Burendag. Verder was hij in het verleden actief als vrijwilliger bij de voetbalvereniging Hugo Boys, Stichting Dorpshuis (hier ondersteunde hij bij de verbouwing van het dorpshuis) en bij zorginstelling Reigersdaal.

Hr. S.A. Brinkerink (75)

Sinds 1997 actief als vrijwilliger en interim voorzitter (2013-2015) bij de Roeivereniging Ossa. Hij fungeert als voorzitter van de nieuwbouwcommissie en maakt deel uit van de onderhoudscommissie. Na een grote brand in 2003 die de botenloods, alle boten en het verenigingsgebouw verwoestte, had hij een sturende en leidende rol bij het plaatsen van noodgebouwen.

Van 1991 tot 2020 was hij tevens voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Artotheek. Hij zette zich in voor de kunstuitleen en ontwikkelde een coderingssysteem voor het beheer van de kunst. Ook vervulde hij tien jaar lang het voorzitterschap van de Commissie Beeldende Kunst. Deze commissie heeft de gemeente Heerhugowaard geadviseerd in kunstopdrachten voor de openbare ruimte.

Heiloo

Burgemeester Hans Romeyn heeft maandag zes inwoners van Heiloo verrast met een koninklijke onderscheiding. De gedecoreerden waren met een smoes naar het gemeentehuis ’gelokt’, waar ze werden opgewacht door de burgemeester en kinderburgemeester Jayden de Vries.

Bas Michielsen (53)

Bas Michielsen was voorzitter van de voetbalvereniging De Foresters en heeft zich jarenlang ingezet voor Stichting Woonzorg De Cameren. Hij was ook nauw betrokken bij de nieuwbouw van een zorg- en verpleeghuis in Limmen; door zijn inzet zijn de nodige beschikkingen van de overheid gekregen en is er een nieuw zorg- en verpleeghuis gekomen.

Edward Geesken (55).

Na een voetbalcarrière van 45 jaar vervult Edward Geesken al vele jaren vrijwilligerstaken voor voetbalvereniging HSV. Hij trainde senioren, was scheidsrechter, was lid van de technische commissie en gaf training aan G-junioren.

Piet en Anneke Nolta (75 en 74).

Niet eerder reikte burgemeester Romeyn tegelijk aan een echtgenoot en echtgenote een koninklijke onderscheiding uit.

Piet Nolta krijgt het lintje voor het vervoer van patiënten in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Dat doet hij al twintig jaar, twee keer per week tot op de dag van vandaag. Ook gedurende de huidige coronacrisis die heftige en indrukwekkende omstandigheden met zich meebracht, heeft hij geen dag verzuimd.

Anneke Nolta-Hiehle zet zich al sinds 1980 in voor de Heilooër gemeenschap. Als vrijwilliger voor de Uitleenpost Bibliotheek, zorgcentrum De Loet en Kinderbibliotheek Ypestein.

Mart Brouwer de Koning (68).

Mart Brouwer is sinds 2014 raadslid voor het CDA in Heiloo. Daarnaast is hij een actieve en maatschappelijk betrokken ondernemer. Met veehouderijbedrijf Ter Coulster heeft hij met lef en visie een prachtig innovatief bedrijf opgebouwd, aldus de voordracht. Hij is al sinds 1970 bestuurlijk actief voor onder andere de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ), de Christelijke Boeren en Tuindersbond (CBTB), de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie en de LTO. Sinds 2000 maakt hij deel uit van de sectorraad van het Clusius College.

Nico (Kiekus) Meijer (69).

Nico Meijer kreeg een koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor voetbalvereniging HSV, TC Heiloo United, vogelvereniging Kleurenpracht en de Sportraad Heiloo. Hij is volgens de voordracht van onschatbare waarde voor het verenigingsleven van Heiloo.

Koggenland

Drie Koggenlanders ontvingen een Koninklijke onderscheiding, twee van hen uit deze regio.

John de Boer uit Ursem.

John de Boer is 23 jaar voorzitter geweest van de Oranjevereniging Ursem ’46. Het is aan hem te danken dat de Oranjevereniging Ursem ’46 nog bestaat. Sinds 2016 bekleedt hij de functie van voorzitter bij de Tennisclub Ursem. John de Boer is twee keer prins van de Carnavalsvereniging geweest, nog altijd lid van de vereniging en ondersteunt hij het bestuur.

Leo Vlaar uit Obdam.

John Vlaar heeft al ruim 20 jaar zitting in het bestuur van de Amateurstuindersvereniging. Binnen amateurvoetbalvereniging Victoria-O zet hij zich al sinds de jaren ’70. Onder andere in de functies bestuurslid en secretaris.

Langedijk

Burgemeester Kompier reikte in Langedijk vier lintjes uit.

Hr. A.J.H.M. Brandsma (05-10-1955).

Van 1979 tot 1993 was hij vrijwilliger en penningmeester (1980-1993) en voorzitter (1991-1993) bij de volleybalvereniging Relay in Noord-Scharwoude. Hij is sinds 1988 actief voor de parochie Sint Jan De Doper in Langedijk. Ook verzorgde hij gedurende tien jaar de kerkhofadministratie.

Hr. J. Duinkerken (25-05-1946) uit Broek op Langedijk.

Van 1974 tot 1990 was hij actief voor Stichting Interkerkelijk Evangelisatiewerk Schoorl (IKES) als secretaris (1974-1987) en voorzitter (1987-1990). Hij was van 1976 tot 2006 vrijwilliger bij verzorgingstehuis Horizon in Broek op Langedijk. Ook zet hij zich sinds 1976 in voor de gereformeerde kerk De Ontmoeting in Broek op Langedijk. Tevens was hij diaken (1976-1979), ouderling (1982-1983) en voorzitter (1991-1996) van de evangelisatiecommissie. Van 1980 tot 1984 was hij voorzitter van de christelijke lagere school De Wijngaard in Noord-Scharwoude. Ook was de heer Duinkerken voorzitter (1985-1990) voor de Raad van Toezicht van de Rabobank Broek op Langedijk.

Hr. J.P.M. Klous (21-05-1941) uit Sint Pancras.

Van 1974 tot 1984 was hij lid van de vrijwillige brandweer in Sint Pancras. Hij fungeerde hier als ondercommandant. Sinds 1984 is hij actief als bestuurslid en vrijwilliger bij IJsclub Sint Pancras. Ook is hij vanaf 1990 vrijwilliger bij Tennisclub Sint Pancras. De heer Klous maakt hier deel uit van de parkcommissie en onderhoudt de acht gravelbanen.

Hr. R. van Schoorl (9-10-1955) uit Zuid-Scharwoude.

Van 1990 tot 1995 was hij lid van het wijkbestuur van de Vissenbuurt in Zuid-Scharwoude, medeoprichter en voorzitter (1995-2010) van Stichting Langedijk Waterrijk. Sinds 1995 organiseert hij of biedt de organisatie ondersteuning bij nautische evenementen, zoals een plaatselijke vaarweek en SAIL Amsterdam. Hij was van 1997 tot 2010 lid van het algemeen bestuur van de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen. Ook hier organiseerde hij evenementen en behartigde hij de belangen van de meerdere behoudsorganisaties binnen de federatie. Ook was hij van 2010 tot 2019 bestuurslid van afdeling Noord-Holland van de Koninklijke BLN-Schuttevaer. Sinds 2015 is de heer van Schoorl voorzitter bij Stichting Koolsail Langedijk en geeft hij sturing aan de organisatie van Koolsail.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen