Provincie mengt zich ook na negatief advies GGD niet in discussie over geitenhouderij Enkhuizen

Statenlid Ines Kostic

Tanja Koopen
Enkhuizen

Gedeputeerde Staten gaat zich ondanks herhaalde verzoeken hiertoe van de Partij van de Dieren niet bemoeien met de discussie over de komst van een geitenhouderij in Enkhuizen.

Dat bleek de afgelopen week nadat Statenlid Ines Kostic de zaak aan de hand van een discussienota opnieuw had aangezwengeld. Eerder gaf GS al aan zich niet te mengen in de zaak, die een aangelegenheid is van het Enkhuizer college.

Dat recent duidelijk werd dat er al in 2018 een negatief advies van de GGD lag over de komst van de geitenhouderij - waar echter niets mee is gedaan - was voor het Statenlid aanleiding de zaak opnieuw aan te kaarten bij GS.

Advies

Zij onderstreept dat de aanvrager meermalen door de mazen van de wet- en regelgeving is gekropen, recentelijk doordat de gemeente ondanks een negatief advies van de GGD een omgevingsvergunning heeft afgegeven.

(Tekst gaat door onder de foto)

Deze ’absurde gang van zaken’ was voor de partij aanleiding er opnieuw bij de provincie op aan te dringen om in te grijpen en het gesprek met Enkhuizen aan te gaan.

,,Gemeenten hebben het zwaar. Het lijkt me verstandig om als provincie de juridische staf in te zetten om de gemeente bij te staan’’, aldus Kostic, die het jammer vindt dat GS dat niet doet.

Negatief advies

Kostic vindt het verbazingwekkend dat het college van Enkhuizen blijkbaar de brief met negatief advies van de GGD niet onder ogen heeft gehad. In juni staat in de Staten op de rol het functioneren van de Omgevingsdienst, waar gemeenten hun milieutaken aan gedelegeerd hebben. Volgens Kostic komt het te vaak voor dat deze dienst, zoals die nu is ingericht, faalt en steken laat vallen.

De Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord stelt dat over een mer-advies voor de geitenhouderij geen overleg is geweest met de GGD. De OD was ook niet op de hoogte van het GGD-advies, aldus een woordvoerder. Er is geen contact over geweest met de gemeente of de betrokken wethouder, zo stelt de omgevingsdienst in een reactie.

(Tekst gaat door onder de foto)

Ex-wethouder Erik Struijlaart.© Foto Marcel Rob

Eerder stelde ex-wethouder Erik Struijlaart zelf al geen enkel negatief advies van de GGD onder ogen te hebben gehad. Volgens hem lag daar een taak voor de omgevingsdienst, aan wie milieuzaken waren gedelegeerd.

Vormvrij

De omgevingsdienst stelt een vormvrije mer-beoordeling te hebben uitgevoerd. Vervolgens is een advies voor de ambtelijke SED-organisatie opgesteld. ’Het is aan de gemeente om adviezen integraal af te wegen en vervolgens een besluit te nemen’ aldus de organisatie in een toelichting.

De omgevingsdienst is bezig met een heroverweging van de vormvrije mer-beoordeling en de beperkte milieutoets.

Vragen SP

Voor de SP in Enkhuizen is de gang van zaken aanleiding opnieuw vragen te stellen. De fractie wil weten of het college het GGD-avies nou wel of niet heeft gezien en zo nee, waarom het advies het college dan niet heeft bereikt. Ook over de rol van de omgevingsdienst worden vragen gesteld.

Tevens wil de fractie weten wat de rol van de wethouder volksgezondheid in deze kwestie is geweest.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen