Rubriek Grote Kerk: Rouwborden vertellen familiegeschiedenis

Grafkapel en rouwbord geslacht Hogguer

Aan de noordgevel van de noordbeuk is de grafkapel van het geslacht Hogguer gebouwd. Hogguer is een van oorsprong Zwitsers geslacht waarvan leden vanaf 1815 tot de Nederlandse adel gingen behoren.

De leden van de familie waren als Hugenoten uit Genève naar Nederland gekomen. De Nederlandse adellijke tak is in 1967 uitgestorven. Daniel Hogguer werd ook opgenomen in de Zweedse adel als baron. Hij was een rijke bankier en koopman in Amsterdam waar hij enige tijd ook de functie als schepen had. Hij werd geboren in 1722 en overleed te Hamburg in 1793. Zijn echtgenote Henriette de Mauclere, geboren in 1726 en overleden in 1794 was de dochter van de Franse hofpredikant van de koning van de Pruisen. Beiden zijn in de kapel bijgezet.

Rouwbord

In de kerk hangt een rouwbord van de zoon van het echtpaar, Daniel Lodewijk Hogguer die een maand na zijn huwelijk op 31-jarige leeftijd overleed.

Als rouwbord moet verder genoemd worden dat van de familie Coymans die de hofstede Meeresteyn bezat. Deze hofstede stond aan het eind van de Breestraat en krijg in later jaren de naam ’de Schans’. Deze rijke Amsterdamse koopmansfamilie bezat ook Westerhout. Balthasar Coymans was getrouwd met Maria Trip, dochter van Elias Trip. Zij woonden in een dubbel pand aan de Keizersgracht 177, naar een ontwerp van de jonge architect Jacob van Campen, die later de ontwerper werd van het stadhuis op de Dam in Amsterdam. Hun zoon Jeremino Coymans, die vanaf 1654 Heer van Meeresteyn was, werd in 1658 begraven in de Grote Kerk.

Uit de betrekkingen die de Amsterdamse kooplieden met de Grote Kerk hadden, wat tot op de dag van vandaag in alle voorwerpen en architectuur is terug te zien, mag worden opgemaakt dat de 17e en 18e eeuw Beverwijk voorspoed hadden gebracht.

Er kwam in de tweede helft van de 18e eeuw een beweging tegen de rijke elite, regenten, kooplieden, de gereformeerde kerk en oranje. Daarover volgende week meer.

De Grote Kerk vertelt

De geschiedenis van de Grote Kerk is verbonden met Beverwijk en haar bewoners. Hoe zeer dit

het geval is maakt Jan Kramer duidelijk door wekelijks

te vertellen hoe het de Grote Kerk door de eeuwen heen is vergaan.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen