Premium

Noord-Holland wil ban op zonnepanelen die door dwangarbeiders zijn gemaakt

Een lid van de Oeigoerse gemeenschap in Nederland demonstreert eind 2020 op de Dam in Amsterdam tegen onderdrukking van de bevolkingsgroep door China.
© ANP/Remko de Waal
Haarlem

Noord-Holland wil een ban op zonnepanelen die door dwangarbeiders zijn gemaakt. Provinciale Staten is van mening dat ’we niet mogen wegkijken van de onderdrukking, dwangarbeid en genocide op de Oeigoerse moslimminderheid’ in China en nam maandag een motie aan met die strekking.

De motie, ingediend door elf van de veertien fracties (JA21, ChristenUnie, GroenLinks, Denk, SP, CDA, PvdA, VVD, D66, PvdO en PvdD), kreeg bijna unanieme steun. Alleen Ralf Dekker (Forum voor Democratie) stemde tegen. Klimaatgedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks) sprak uit de motie sympathiek te vinden. ,,Het kan niet dat er een relatie wordt gelegd tussen dwangarbeid en opwekken duurzame energie. Ik ben bereid dit, zoals de motie vraagt, aan de orde te stellen in mijn overleg met andere provincies. En met het Rijk, misschien wel belangrijker gelet op het aandeel dat Europa kan hebben in deze kwestie.’’

Meer nieuws uit Amsterdam

Meest gelezen