Den Helder trekt zelfs ’luchtvluchtelingen’, zo goed is de luchtkwaliteit. Gemeente doet dus niet mee aan het ’Schone Lucht Akkoord’

Den Helder, met goed zicht op de dijk en de haven.
© Foto Peter van Aalst
Den Helder

Vanwege de goede luchtkwaliteit trekt Den Helder zelfs ’luchtvluchtelingen’ uit de Randstad die hier komen wonen. Mede om die reden heeft de gemeente het Schone Lucht Akkoord niet ondertekend.

Dat antwoord het college van B&W op vragen van D66 over het provinciaal Uitvoeringsplan 2021 Schone Lucht Akkoord. In dat akkoord maken gemeenten, provincies en Rijk afspraken om de luchtkwaliteit te verbeteren. In navolging van veel Noord-Hollandse gemeenten neemt ook Den Helder hieraan geen deel. In februari van dit jaar is gebleken dat slechts zeven gemeenten in Noord-Holland dit akkoord hebben ondertekend.

,,De luchtkwaliteit binnen onze gemeente voldoet al aan de normen. Dit blijkt niet alleen uit de metingen die te vinden zijn op de website van het Schone Lucht Akkoord, maar ook uit de zogenaamde ’luchtvluchtelingen’ die in onze gemeente komen wonen vanwege de betere kwaliteit van de lucht ten opzichte van de Randstad’, zo reageert het college.

Waterstof

De gemeente Den Helder ziet andere, eigen mogelijkheden om de luchtkwaliteit in de gemeente goed te houden. Zo neemt de gemeente deel aan het Regionaal Mobiliteits Programma, waarbij samen met de provincie en regio wordt opgetrokken in het verduurzamen van de mobiliteit. Dit gebeurt door de fiets als vervoermiddel te promoten, het elektrisch rijden te faciliteren en waterstof als brandstof aan te jagen.

,,Tot slot volgen wij de landelijke en regionale wetgeving en handreikingen. Zo geeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit een stookalert af. Tijdens slechte weersomstandigheden blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het mensen op om dan geen hout te stoken’’, aldus het college.

Meer nieuws uit Noordkop

Net binnen

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.