Meer huizen of meer gezelligheid? Inwoners mogen meedenken over de toekomstige ontwikkelingen in ’t Veld en Zijdewind

© Archieffoto United Photos
’t Veld

Inwoners van ’t Veld en Zijdewind mogen een wensenlijst invullen over de toekomstige invulling van hun dorp.

De gemeente Hollands Kroon heeft de inwoners per brief gevraagd over deze zaken mee te denken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de vraag welke voorzieningen er worden gemist en wat er per se behouden dient te blijven. Of wat bewoners belangrijk vinden, op het gebied van woningbehoefte, groenvoorziening, de gezelligheid in het dorp en de (verkeers)veiligheid bijvoorbeeld.

De respons vanuit het dorp komt op een wensenkaart te staan. De gemeente geeft vervolgens aan welke ideeën en wensen snel uitvoerbaar zijn, die nog even moeten wachten dan wel niet realistisch zijn. Via het platform denkmee.hollandskroon.nl wordt duidelijk wat er op de wensenkaart komt te staan.

De dorpsraad ’t Veld-Zijdewind zal actief bij het proces worden betrokken, aldus de gemeente. Inwoners van genoemde dorpen hebben tot 11 april de tijd voor het doorgeven van ideeën via bovengenoemd platform. De beste ideeën worden gerealiseerd. De gemeente laat weten dat het om een proef gaat die, mits een succes, ook voor de overige kernen in Hollands Kroon gaat gelden.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.