Tata Steel maakt afspraken over verduurzaming; CO2-opslag in gasveld Noordzee

ANP
IJMUIDEN

Tata Steel Nederland wil zijn uitstoot van CO2 aanzienlijk terugbrengen. De onderneming heeft daarover afspraken gemaakt met de rijksoverheid. Tegen 2030 moet de jaarlijkse uitstoot van CO2 met 5 Mton zijn teruggebracht, gelijk aan 40 procent van de huidige uitstoot en ook meer dan de eerder afgesproken bijdrage aan de klimaatdoelen.

Een van de manieren waarop Tata Steel de CO2-reductie wil realiseren is het afvangen van de uitstoot bij de productielocatie in IJmuiden. De CO2 die wordt afgevangen moet 15 kilometer uit zee in lege gasvelden worden opgeslagen. Een andere inzet die Tata Steel beoogt is op het terrein van waterstoftechnologie. Zo moeten restgassen uit het productieproces worden omgezet in waterstof en wil het bedrijf aansluiten op het nog te realiseren waterstofnet.

Tata Steel erkent dat de daadwerkelijke realisatie van de plannen afhankelijk is van vergunningen en financiering. Het bedrijf zit nog in de planfase en naarmate de tijd vordert moet meer bekend worden over de bekostiging. Zo mikt Tata Steel onder andere op een bijdrage van het rijk via subsidies ter stimulering van duurzame energieproductie en klimaattransitie. Daarnaast kan het zijn dat het bedrijf ook de hulp inroept van externe financiers.

Lees ook: Overheid wil geld steken in verduurzaming Tata Steel, maar er zijn nog geen vaste afspraken

Demissionair minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat noemt de beoogde reductie van 5 Mton een "ambitieuze stap" waarmee Tata Steel een belangrijke bijdrage levert aan het Klimaatakkoord. hij benadrukt dat de CO2-reductieplannen niet kunnen worden gehaald zonder te voldoen aan enkele belangrijke randvoorwaarden. "Daarom zet het kabinet zich in om knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en vergunningverlening die noodzakelijk zijn voor de CO2-reductie, weg te nemen", aldus Van 't Wout.

Ook denkt de rijksoverheid mee over mogelijkheden om de nodige investeringen financieel mogelijk te maken met bestaande fondsen, zowel nationaal als Europees. Naast CO2-reductie is het volgens de minister ook zaak de zorgen in de regio IJmuiden over gezondheid, milieuhinder en overlast voor de omgeving weg te nemen Ook dat staat in de afspraken tussen rijk en Tata Steel.

Lees ook: Last van Tata Steel? Dan verhuis je toch?

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen