Extra coronadebat gemeenteraad Hilversum over gevolgen epidemie voor inwoners en gemeente

Hilversum

De Hilversumse raad praat donderdagavond in een extra, ingelaste vergadering over de gevolgen van corona voor de inwoners en voor de gemeente zelf.

Tijdens de raadsvergadering van 3 maart werden twee voorstellen voor extra steun(pakketten) aangehouden. Er was behoefte om het nog eens goed over dit onderwerp te hebben voor er gestemd kon worden. Daarom werd ter plekke een voorstel gedaan voor een extra raadscommissie. Vanwege het belang van het onderwerp wordt die gehouden vóór de eerstvolgende raadsvergadering (31 maart), waar de raad een besluit zal nemen over het wel of niet aannemen van de twee aangehouden voorstellen.

Livestream

Het extra ’coronadebat’ vindt donderdagavond van acht tot elf uur plaats. Deze extra vergadering is digitaal te volgen via de livestream van de gemeente Hilversum. De basis voor het debat vormt de uitgebreide informatie van het college over de Hilversumse aanpak van de coronacrisis, inclusief financiële aspecten.

Vragen stellen

De bijeenkomst begint met een toelichting op de stand van zaken rond de coronamaatregelen door het college. Dan volgt een ronde waarin de raadsleden vragen kunnen stellen aan het college. Vervolgens is er een debat over vijf deelonderwerpen: openbare orde en veiligheid, economie, sociaal maatschappelijk, kwetsbare doelgroepen en gezondheidseffecten. Voor ieder onderwerp is een half uur tijd ingeruimd.

Inspreken kan, zoals gebruikelijk bij commissievergaderingen. Deze commissievergadering is openbaar en live te volgen of later terug te kijken via het Hilversum Media Portaal. De agenda en de stukken van de extra raadscommissie zijn op de gemeentelijke website te bekijken.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen