Den Helder verwacht miljoenen minder te ontvangen uit het Gemeentefonds. Maar het laatste woord is daar volgens het college nog niet over gezegd

© ANP/Lex van Lieshout

Delano Weltevreden
Den Helder

Als de plannen van het kabinet doorgaan, krijgt Den Helder in 2023 mogelijk zo’n € 850.000 minder uit het Gemeentefonds. In 2024 zou dat € 1,7 miljoen zijn en het jaar daarop € 2,6 miljoen.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de Stadspartij. De partij maakt zich grote zorgen om de komende verdeling van het Gemeentefonds. Met name kleine en middelgrote gemeenten zouden er financieel erg op achteruit gaan, terwijl het geld nu al een probleem is. De nieuwe verdeelsleutel zou op 1 januari dit jaar ingaan. Omdat aanvullende berekeningen nodig zijn, is de invoering met een jaar uitgesteld.

Begin februari heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de aangepaste voorstellen gepresenteerd, zegt het college. De voorstellen zijn nog niet vastgesteld. Het college wijst er op dat de berekeningen zijn gebaseerd op gegevens van 2017. Er moet nog een berekening worden gemaakt waarbij wordt uitgegaan van recente cijfers.

Mogelijke daling

Op basis van de voorlopige berekeningen verwacht het college voor 2023 een mogelijke daling van afgerond € 850.000. Voor 2024 zou dat € 1,7 miljoen zijn en voor 2025 zou Den Helder € 2,6 miljoen minder krijgen uit het Gemeentefonds. De discussie over de verdeling is nog niet afgelopen, verwacht het college.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt dat er sowieso meer geld naar de gemeenten moet. Vrijwel alle gemeenten komen niet uit met de middelen voor de Jeugdzorg en in iets mindere mate voor de Wmo. De Rijksoverheid overweegt nadere maatregelen om de kosten voor Jeugdzorg beter in de hand te houden. Het college zegt alert te zijn op de verdere ontwikkeling.

Den Helder bereidt maatregelen voor om de stijging van kosten van Jeugdzorg en Wmo in de hand te houden.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.