Schellinkhout wordt zoetjesaan ’te populair’ bij kitesurfers

Geparkeerde auto’s op de dijk en te veel kitesurfers, volgens het Recreatieschap een slechte combinatie.© Foto Mediahuis

Martin Menger
Schellinkhout

Het buitendijkse strandje bij Schellinkhout heeft de reputatie als ’Uniek bekende Europese kitesurfspot’. Het Recreatieschap wil graag de parkeerproblemen aanpakken, die ontstaan door de toenemende belangstelling. Dat betekent ook inperken van het aantal surfscholen.

Het plan is om samen met de gemeente Drechterland een extra parkeerterrein erbij te maken. Het schap wil op deze plek graag de kitesurfers een plek geven, maar wil ook erg graag dat het Schellinkhouter terrein een plek blijft voor zwemmers en andere recreanten. Een betere scheiding tussen de twee groepen verhoogt de veiligheid.

Bezwaren

Het idee zou vorig jaar al worden uitgevoerd, ware het niet dat er bezwaren kwamen vanuit het dorp. Vooral de dreigende aantasting van de natuurwaarden kwam ter discussie. De vergunning is nu alsnog rond, en het plan is om dit voorjaar aan de slag te gaan.

Opzet is ook dat het (illegaal) parkeren op de Zuiderdijk wordt tegengegaan. Het wordt steeds drukker, reden waarom Drechterland hier is gaan handhaven. Maar dat betekent dat er nog meer auto’s uitwijken naar het buitendijkse parkeerterrein. En juist omdat durfsporten als het kitesurfen winnen aan populariteit, verwacht het schap dat het alleen maar drukker wordt.

Reden temeer waarom het schap nu de problemen wil aanpakken. Dat is niet alleen bedoeld om parkeerhinder in Schellinkhout op te lossen. Het gaat nadrukkelijk ook om de veiligheid. Volgens het bestuur van het Recreatieschap wordt er in overleg met (kite)surfers en de kitescholen gewerkt aan een plan om het aantal scholen in te perken. Dat is nodig, omdat nu iedereen les kan geven op het terrein. „Daar zitten helaas ook partijen bij die niet gecertificeerd zijn, te veel leerlingen tegelijkertijd lesgeven of met te harde wind”, meldt het schap.

Kosten

Kortom: het buitendijkse terrein wordt stilaan te populair als plek waar iedereen haar hartenlust kan kitesurfen. Het wordt er te druk, alleen al met kitesportliefhebbers. Het schap wil samen met de gemeente een extra parkeerterrein maken en het gebruik aan banden leggen. De kosten van het extra terrein worden geschat op 45 mille.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen