Voormalig PvdA-fractievoorzitter Den Helder Matthéus van Hoek overleden

Matthéus van Hoek, 2048-2021
Den Helder

Matthéus van Hoek, oud-fractievoorzitter van PvdA in Den Helder is overleden.

Dat meldt de partij op de website van de Helderse afdeling. De in 1943 in Amsterdam geboren Van Hoek verhuisde in 1969 naar Den Helder omdat zijn werkgever, verzekeringsmaatschappij Victoria naar Den Helder was verhuisd. Hij was twee jaar daarvoor lid geworden van de partij. In 1974 trad hij toe tot de Helderse gemeenteraad.

Hij kreeg de beleidsterreinen financiën en grondbedrijf toebedeeld. Kort na zijn installatie diende hij bij de begrotingsbehandeling een begrotingswijziging in, weet stadshistoricus Marinus Vermooten: ,,Daardoor werd het mogelijk dat de Wet sociale werkvoorziening ingeschakeld bleef bij de Plantsoendienst. Er kwam meer personeel beschikbaar, waardoor het spuiten van chemische bestrijdingsmiddelen beperkt kon worden.’’

Tekort

In 1981 dienden burgemeester en wethouders een begroting in met een tekort van anderhalf miljoen gulden. ,,De fractie van de PvdA vond dat onaanvaardbaar, zeker in het vooruitzicht van meer bezuinigingen’’, zegt Vermooten. ,,Een werkgroep die bestond uit P. Vroege, G. Klein Bennink en Van Hoek maakte een alternatief begrotingsvoorstel, waarin het tekort was weggewerkt en dat ook voorwaarden schiep voor een gezond financieel beleid.’’

Van Hoek was van 1976 tot 1980 fractievoorzitter van de PvdA en had ook zitting in de commissies Algemene zaken, Groot-, midden- en kleinbedrijf, Beroep- en bezwaarschriften en Regionale zaken.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.