Gaat provincie of gemeente over datacenters? Dat is niet duidelijk. Maar maakt het iets uit?

Datacenters rukken op in het landschapsbeeld van de Noord-Hollandse polder.© Foto ANP/ Sem van der Wal

Nina Rijnierse
Hollands Kroon

Het is nog niet duidelijk of de provincie of gemeenten vergunningen mogen uitdelen als het op datacenters aankomt. Maar dat maakt voor het standpunt van de gemeente en provincie over datacenters niks uit.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon onderkennen beide het belang van datacenters, zo stelt de gemeente vrijdag in een nieuw persbericht. Daar heeft het vergunningsproces en de discussie over wie die mag uitdelen geen invloed op. ,,Het vergunningsproces en de rol van bevoegd gezag zijn niet van invloed op de vraagstukken rondom de wenselijkheid, locatie of inpassing van datacenters.”

Deze week bleek uit documenten en reacties van experts dat bestuurders in Noord-Holland mogelijk hun boekje te buiten gaan om datacentra te lokken. De gemeente Hollands Kroon sloeg waarschuwingen in de wind dat zij niet het bevoegd gezag is om vergunningen aan internationale techgiganten te verlenen.

Landsadvocaat

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verschillen van mening over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters.

Uit het juridisch advies dat de provincie heeft aangevraagd bij landsadvocaat Pels Rijcken komt geen eenduidige conclusie. De landsadvocaat stelt dat datacenters vergunningsplichtig zijn en dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn in de parlementaire geschiedenis en/of de jurisprudentie om te bepalen of de provincie of de gemeente hierover gaat.

Een bestuursrechter moet uitspraak doen om duidelijkheid te krijgen over de verdeling van de bevoegdheid rondom vergunningen van datacenters. De gemeente Hollands Kroon meldt ook dat, ongeacht wie bevoegd gezag is, dezelfde regelgeving van toepassing is met betrekking tot de milieuaspecten van de vergunning.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.