Waterberging komt langs Binnenduinrandweg Heemskerk

Het tuindersgebied bij Heemskerk stond in de zomer van 2014 blank na een clusterbui. Sindsdien wordt gezocht naar een plek voor waterberging.© archieffoto michel van bergen

Eric kok
Heemskerk

De provincie stemt in met de aanleg van een waterberging in de groenstrook langs de Binnenduinrandweg bij Heemskerk. Wethouder Gaatze de Vries zegt dat de provincie ’instemt met het beschikbaar stellen van gelden’ voor de waterberging.

De waterberging moet voorkomen dat het tuindersgebied weer onder water komt te staan, zoals in juli 2014 na een ’clusterbui’ gebeurde. Toen viel er in het tuinbouwgebied in korte tijd meer dan honderd millimeter regen. Zelfs de bebouwde kom liep onder water.

De tuinders wilden de beken verbreden om het water sneller af te voeren, maar het waterschap wees dat af: dat zou de problemen en de schade in de bebouwde kom alleen maar verergeren. Er bleek ook te veel weerstand en tegenwerking om in het tuindersgebied een waterberging aan te leggen. Dat werd aan de rand gevonden.

Het waterschap schatte vijf jaar geleden dat het een half miljoen zou kosten om overtollig water uit het tuindersgebied naar de berging te leiden.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen