Zwarte sneeuw bedekt wegen en duinen nabij Tata Steel IJmuiden

© Twitteraccount Frisse Wind Nu

Bart Vuijk
Velsen-Noord

Zwarte sneeuw bedekt wegen en duinen nabij Tata Steel IJmuiden. Het tafereel werd vastgelegd door enkele omwonenden, die de foto’s via het twitteraccount van milieuactiegroep Frisse Wind Nu naar buiten hebben gebracht.

Lees ook: Vechten tegen machtige staalgigant Tata Steel. ’Eenhoornglitters noemde mijn dochtertje de grafiet die op ons neerdaalde. Het moet stoppen’

Het is onduidelijk hoe lang de zwarte sneeuw daar heeft gelegen, en of het er na de invallende dooi nog ligt. Het lijkt waarschijnlijk dat de zwarte korst op het sneeuwdek is ontstaan door verwaaiing van gruis van de opslag van ijzererts en steenkool, net aan de overkant van het kunstmatige duin dat Tata Steel op die plaats scheidt van de buitenwereld.

Strafzaak

Verwaaiing van het poederachtige steenkool en ijzererts is verboden. Het Openbaar Ministerie heeft Tata Steel onlangs voor de strafrechter gesleept vanwege een soortgelijke zaak, bijna precies twee jaar geleden. In februari 2018 lag er weliswaar geen sneeuw, maar strenge vorst en sterke wind zorgden toen ook voor verwaaiing van de erts- en kolenbergen op het terrein van de staalfabriek.

(Tekst gaat door onder de foto)

© Twitteraccount Frisse Wind Nu

In de vergunning van Tata Steel staat dat stof niet verder dan twee meter mag verwaaien. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied stelde de overtreding vast, die ook door persfotografen van deze krant werd vastgelegd. De dienst heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie, dat tot strafrechtelijke vervolging is overgegaan. De zaak is nog niet voor de rechter geweest.

Waterspuiten

Tata Steel houdt doorgaans de grondstofbergen nat om verwaaiing te voorkomen. Het water wordt aangelengd met een soort papje waardoor het gruis op zijn plek blijft liggen. Twee jaar geleden verklaarde Tata dat de waterspuiten vanwege de vorst niet gebruikt konden worden, waardoor het probleem van verwaaiing ontstond nadat de wind opstak.

(Tekst gaat door onder de foto)

© Twitteraccount Frisse Wind Nu

Waarschuwing

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft ditmaal Tata Steel ruim van tevoren gewaarschuwd voor herhaling van het incident uit 2018.

(Tekst gaat door onder de foto)

Satellietfoto van Google Maps. Op de rode stip ligt de zwarte sneeuw. Rechts van de weg zijn de kolen- en ijzerertsopslagen van Tata Steel te zien. De afgelopen koude dagen stond er oostenwind.

Woordvoerster Annemiek Bots: ,,Ik zal bij de toezichthouders checken wat er dit weekend gespeeld heeft en wat een en ander verder betekent. We hebben Tata op 4 februari, met het oog op de toen aankomende weersomstandigheden die waren aangekondigd voor dat weekend (vorst en sneeuw in combinatie met sterke wind), per brief daarop geattendeerd en aangegeven dat we er van uit gaan dat Tata Steel alle denkbare maatregelen zal treffen die ervoor zullen zorgen dat er geen stofemissie plaatsvindt.”

Bots kon zondagavond nog niet nagaan of er klachten uit de omgeving zijn ingediend. Het gebied waar de zwarte sneeuw was te zien, ligt vrij ver buiten de bewoonde wereld. Op dat deel van de doodlopende weg, die bij het strand uitkomt, wordt ’s winters niet gestrooid.

Tata Steel heeft tot dusver niet gereageerd op een verzoek om een verklaring.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen