Afsluiten wegen voor vrachtverkeer in Drechterland veel later

© Archieffoto ANP

Cees Beemster
Hoogkarspel

Het al in 2019 aangekondigde gedeeltelijke verbod voor doorgaand vrachtverkeer in Hoogkarspel, Westwoud en Oosterblokker loopt aanzienlijke vertraging op. Drechterland heeft nog altijd niet de begin vorig jaar ingediende reacties op dit verkeersbesluit afgehandeld.

Het doorgaande vrachtverkeer veroorzaakt al jaren overlast voor bewoners van de drie dorpen. De gemeenteraad nam in november 2018 een motie aan om het college te dwingen met oplossingen te komen. Het college presenteerde vervolgens het voornemen om per 1 oktober 2019 aan de zuidkant van Hoogkarspel en Westwoud een inrijverbod in te stellen voor vrachtwagens. Via de andere kant blijft dit wel mogelijk.

In Oosterblokker, zo luidde het plan bovendien, wordt de overlast verdeeld: vrachtverkeer van en naar bedrijventerrein de Gildenweg moet alleen via de Zuiderdracht en Provincialeweg, en trucks die van en naar transportbedrijf Pyxis moeten, zouden alleen nog via de noordelijke Westfrisiaweg, de Noorderdracht en de Boekert moeten rijden. Tussen de ingangen van Gildenweg en Pyxis mogen vrachtwagens dan niet meer komen. Waarmee ook hier het doorgaande vrachtverkeer wordt geweerd.

‘Complex project’

Die eerste datum van 1 oktober 2019 werd niet gehaald. Drechterland publiceerde het voorgenomen verkeersbesluit op 8 januari 2020 in de Staatscourant. Hierna mochten belanghebbenden zes weken lang een zienswijze indienen. Dit leverde dertig reacties op van bedrijven, personen, organisaties en overheidsinstellingen. Die zijn nog altijd niet afgehandeld. ,,Het is een complex project met veel belangen en belanghebbenden. Dus we willen het proces zorgvuldig aanpakken. Dat vraagt tijd’’, zegt Esther Groen hierover namens Drechterland. ,,Bovendien zijn er de laatste tijd ambtelijke wisselingen geweest wat niet heeft bijgedragen aan de voortgang van het proces. We brengen de bewoners binnenkort op de hoogte van de stand van zaken.’’

Wie allemaal bezwaar hebben gemaakt houdt Drechterland ‘in het kader van privacy’ geheim. Buurgemeente Stede Broec heeft sowieso bezwaar gemaakt omdat zij bang is meer vrachtverkeer te krijgen zodra de Nieuweweg in Hoogkarspel voor trucks aan de zuidkant op slot gaat. De korpschef van de regionale politie is tegen omdat de verkeersveiligheid op de wegen door Hoorn minder zou worden als hier meer vrachtwagens komen, die willen keren. Het ligt bovendien voor de hand dat transportbedrijven, waaronder Pyxis, zich vanuit hun bedrijfsbelang tegen de afsluitingen verzetten.

Buurgemeente Hoorn kan zich vinden in het inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer in Oosterblokker, maar heeft Drechterland wel gevraagd het bestemmingsverkeer van het bedrijventerrein Gildenweg niet te hinderen. ,,Door het wegvallen van het doorgaande vrachtverkeer wordt de overlast al aanzienlijk beperkt’’, stelt woordvoerder Marieke van Leeuwen van Hoorn.

Vragen CDA

Het CDA in Drechterland heeft afgelopen maandagavond aan burgemeester en wethouders gevraagd wanneer de afsluitingen voor het vrachtverkeer er nu komen. Het CDA zegt bovendien dat bewoners van de Nieuweweg in Hoogkarspel zich zorgen maken over het uitblijven van de met de gemeente afgesproken snelheidsbeperkende maatregelen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen