Zonneweide in Hoogwoud? Bedrijven azen op landbouwgrond voor duurzame projecten

Een zonneweide in opbouw, Solar Fields aast op een stuk landbouwgrond in Hoogwoud voor de aanleg van een dergelijk duurzaamheidsproject.

Een zonneweide in opbouw, Solar Fields aast op een stuk landbouwgrond in Hoogwoud voor de aanleg van een dergelijk duurzaamheidsproject.© Foto Bas Beentjes

Coen van de Luytgaarden
Hoogwoud

Een zonneweide in Hoogwoud. Hoe mooi zou dat zijn? Solar Fields aast op een duurzaam project in de gemeente Opmeer.

Nu gemeenten in West-Friesland bezig zijn met het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) ruiken bedrijven in duurzaamheid hun kansen. Daar kan Opmeer nu over meepraten. Want onlangs werd het college gepolst over een zonneweide in de omgeving van Hoogwoud.

Maar het college houdt de boot voorlopig af en heeft Solar Fields een brief gestuurd met de volgende boodschap: voorlopig even niet.

Desgevraagd wil de afdeling communicatie de brief niet prijsgeven. ’Die brief is niet openbaar’, luidt het antwoord.

Prematuur

Wethouder Rabella Wiersma-de Faria, belast met de portefeuille energietransitie, wil er niet veel over kwijt. ,,Dit is allemaal nog veel te prematuur. Er liggen nog allerlei vragen voordat het zover is. Is dit wel een goede locatie? Is het netwerk wel toereikend? Daarnaast gaan we er vanuit dat onze eigen inwoners er van mee moeten kunnen profiteren.’’

Vooralsnog past een zonneweide op deze plek volgens haar ’niet in het bestemmingsplan’. Om er direct aan toe te voegen ’dat hier geen sprake is van een officiële aanvraag’. Wiersma-de Faria bevestigt overigens wel dat er ’door het rijk gebieden zijn aangewezen die in de buurt van Hoogwoud gelegen zijn’. ,,Maar dat past niet in het bestemmingsplan omdat deze grond als agrarisch te boek staat.’’

Business Developer Jan Stol van het in Groningen gevestigde Solar Fields bevestigt de aandacht voor Opmeer. Uit commercieel/strategische overwegingen wil hij er nog niet te veel over kwijt. Hij heeft naar eigen zeggen wel goede hoop dat ’we binnen een half jaar meer weten’.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen