Gemeenten in West-Friesland raken steeds meer in de schulden. Voor Stede Broec staat sein op rood

Martin Menger
Bovenkarspel

De schuldenlast bij de gemeenten neemt steeds vaker toe. Volgens een analyse van BDO accountants wordt de financiële positie van steeds meer gemeenten ‘onhoudbaar’. In deze regio krijgt Stede Broec zelfs een rode waarschuwingsvlag.

Deze gemeente heeft te kampen met groeiende schuldenlast. Dit omdat de overdracht van rijkstaken richting het gemeentehuis gepaard gingen met grote tekorten. Voorlopig krijgt in West-Friesland alleen nog Stede Broec voor het boekjaar 2019 het sein rood.

Afgaande op de jaarrekeningen van dat jaar komt BDO tot de slotsom dat de andere gemeenten in de regio het er nog redelijk vanaf brengen.

Maar de organisatie voorspelt ook dat over dit jaar acht van de tien gemeenten op een tekort afstevenen. De totale schuldenlast loopt volgens BDO daarmee op tot 1,3 miljard euro, wat liefst tien keer groter is dan het totaal van drie jaar geleden

Belastingverhoging

,,De signalen van BDO gaan over het jaar 2019”, reageert de Stedebroecse wethouder Nico Slagter. ,,Dit bewijst ook dat onze gemeente de harde èn juiste keuzes inmiddels al heeft gemaakt. Inderdaad, de belastingen zijn vorig jaar fors omhoog gegaan. Maar er is ook enorm gesneden in de eigen uitgaven. Daarom is het nu bij ons in balans. BDO verwacht dat veel andere gemeenten nog aan de drastische operatie moeten beginnen.”

Het blijft volgens Slagter wel zorgelijk dat de overheid zoveel kostenposten bij de gemeenten heeft neergelegd, zonder het bijbehorende geld. ,,BDO constateert ook dat steeds meer gemeenten door de reserves heen raken en met tekorten kampen. Het Rijk becijfert dat tekort voor alle gemeente zelfs op 1,7 miljard euro. Er zal dus geld bij moeten.”

Net als in voorgaande jaren lijkt de gemeente Koggenland in financieel opzicht behoorlijk ‘stormvast’. Hier is volgens de accountants geen nog sprake van een schuld. Andere West-Friese gemeenten hoorden volgens het rapport in 2019 bij de middenmoot, terwijl Hoorn bij de grotere steden als het om tekorten gaat, nog steeds een voldoende scoort.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen