CDA Beverwijk pleit voor oprichten meldpunt slachtoffers kinderopvangtoeslagaffaire

Meer dan twintigduizend ouders in Nederland zijn ten onrechte als fraudeur aangemerkt door de belastingdienst. Ze werden vervolgens geconfronteerd met een keiharde antifraude aanpak door de dienst.

Friso Bos
Beverwijk

De CDA-fractie in Beverwijk vraagt het gemeentebestuur om ouders die in problemen zijn geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire, zo veel mogelijk te helpen.

De vragen komen van CDA-steunfractielid Loek Dijkman. ,,De kinderopvangtoeslagenaffaire kent vele slachtoffers’’, concludeert hij. ,,Zeer waarschijnlijk ook ouders in Beverwijk. De rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met de VNG en gemeenten gevraagd om ouders die problemen door de affaire ervaren zoveel mogelijk te helpen.’’

De affaire raakt in het hele land meer dan twintigduizend ouders die onterecht van fraude worden verdacht en slachtoffer werden van de keiharde fraudeaanpak van de belastingdienst.

Het CDA wil graag weten of het bij burgemeester en wethouders bekend is hoeveel inwoners in Beverwijk slachtoffer zijn geworden in deze affaire.

,,In november 2020 is door de VNG een brief gestuurd met het onderwerp Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagenafffaire. In hoeverre is in Beverwijk actie ondernomen op basis van deze brief’’, vervolt het CDA.

In tal van andere gemeenten is een meldpunt opgericht waar door deze affaire gedupeerde inwoners zich kunnen melden. ,,Is het college het eens dat het een krachtig signaal zou afgeven om voor deze specifieke groep, die ten onrechte is gedupeerd, een meldpunt op te richten, zodat zij weten dat er ook op lokaal niveau aandacht voor hen is en zij makkelijk in contact kunnen treden met de gemeente? Is het college van plan een dergelijk meldpunt op ter richten?’’

De fractie hoopt dat gedupeerde ouders zich tot de gemeente zullen wenden en dat die op zijn beurt aanvullende hulp zal bieden op het gebied van schulden, wonen, werk, gezondheid en het gezin.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen