Artistiek vormgegeven ’bladerhek’ markeert nieuwe hoofdentree van Baarns Cantonspark

© foto Caspar Huurdeman
Baarn

En weer is er een stap gezet in de restauratie en verdere verfraaiing van het monumentale Cantonspark in Baarn. Het artistieke en in het oog springende toegangshek is vrijdag geplaatst bij de nieuwe hoofdentree van het park aan de Abel Tasmanlaan.

Het statige park is de laatste maanden veranderd in een enorme bouwput maar dat komt allemaal goed, zo is beloofd. De oude padenstructuur is hersteld, paden zijn verhard, ongewenst groen is weggehaald, en groen dat juist wel gewenst is is ervoor in de plaats gekomen. Dat er de afgelopen periode veel bomen zijn gekapt gaat menigeen aan het hart, maar volgens de initiatiefnemers krijgt Baarn er straks weer een parel van een park voor terug. Al gaat er wel een paar jaar overheen voor de nieuwe aanplant een beetje tot wasdom is gekomen.

Ook de toegangshekken aan weerszijden van het park - aan de Abel Tasmanlaan en aan de Faas Eliaslaan - zijn straks het bekijken waard. Het gaat om fraai vormgegeven hekken waarin bladeren van diverse boomsoorten zijn verwerkt. De hekken bestaan uit grote metaalplaten. Met laserstralen is de open ruimte rond de bladeren weggesneden, zodat de bladeren dus overblijven. Buiten het hek komt een fietsenstalling.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen