Grote Kerk Beverwijk: Rouwbord herinnert aan plunderingen

Het rouwbord in de Grote Kerk.© Eigen foto

Jan Kramer
Beverwijk

De geschiedenis van de Grote Kerk is verbonden met Beverwijk en haar bewoners. Hoe zeer dit het geval is maakt Jan Kramer duidelijk door wekelijks te vertellen hoe het de Grote Kerk door de eeuwen heen is vergaan.

In 1566 was er onvrede in het land. Oogsten waren mislukt en er werd honger geleden. En dat terwijl ze zagen dat de geestelijkheid in kerken en kloosters aan rijk gevulde tafels zaten. Albert van Egmond was lid van het Verbond der Edelen.

Zij trokken in dat voorjaar naar Brussel om aan Margaretha van Parma, de landvoogdes van koning Filips de Tweede, een petitie aan te bieden met het verzoek het vervolgen der ketters te beëindigen. Margaretha van Parma was onder de indruk van de grote groep edelen die dit had ondertekend, dat zij het verzoek inwilligde en de vervolging van ketters opschortte.

De rijkdom van de kerk, de armoede van het volk en het zelfvertrouwen dat ontstond met de toezegging dat ketters niet vervolgd werden, zullen met elkaar geleid hebben tot de beeldenstorm die in dat najaar losbarstte.

Deze beeldenstorm vond voornamelijk in het zuiden plaats, het noorden is daarvan goeddeels bespaard gebleven. Wel wordt Albert van Egmond medeverantwoordelijk gehouden voor de plunderingen die in 1567 hebben plaatsgevonden in beide kloosters van Beverwijk.

Bovenstaand rouwbord van Albert van Egmond hangt recht tegenover de preekstoel in de Grote Kerk. Hij komt uit het geslacht Van Egmond Meeresteyn die in de 13e eeuw kasteel Meeresteyn heeft laten bouwen (nabij het Europaplein), dat in de tachtigjarige oorlog is verwoest. Albert nam dienst in het Staatse leger van de prins van Oranje te Gouda en vocht samen met zijn broer Frederik tegen de Spaanse tirannie, eerst als admiraal en later als krijgscommandant.

Hij was gehuwd met Sara van Brederode die na zijn dood hertrouwde met jonkheer Amelis uten Engh, waarvan hier ook een rouwbord hangt. Sara overleeft ook deze jonkheer en sterft in 1631 op 87 jarige leeftijd. Zij werd naast haar beide echtgenoten in de kelder op het noorderkoor begraven waar de fraaie grafsteen door het podium aan het oog is onttrokken.

De Grote Kerk vertelt

De geschiedenis van de Grote Kerk is verbonden met Beverwijk en haar bewoners. Hoe zeer dit

het geval is maakt Jan Kramer duidelijk door wekelijks

te vertellen hoe het de Grote Kerk door de eeuwen heen is vergaan.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen