Premium

Zonne-atollen in het IJsselmeer? Een schijnoplossing | Opinie

De aanleg van de Wieringermeerpolder werd in 1927 gestart, volgens hert oorspronkelijk plan zou de polder pas aangelegd worden als de afsluitdijk voltooid was, maar door de grote behoefte aan landbouwgrond werd de aanleg versneld. Vanaf 1934 werd het nieuwe land uitgegeven. © 23 sept 2017 Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol
© foto: Marco van Middelkoop

Zonne-atollen in het IJsselmeer? Geen goed idee, vinden Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, Ernest Briet, directeur Landschap Noord-Holland, Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Willem Hellevoort, provinciaal ambassadeur Noord-Holland van Natuurmonumenten. Ze leggen uit waarom.

In de concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord zijn grootse plannen voor duurzame energieopwekking ingetekend in het IJsselmeer. De weerstand hiertegen is groot. Vanwege de landschappelijke aantasting is er weinig draagvlak bij de bewoners in de regio. Als landelijke en regionale natuur- en milieuorganisaties zijn wij hier ook faliekant op tegen gezien de schadelijke gevolgen voor de natuur en het landschap.

Meer nieuws uit Noordkop

Meest gelezen