Zorgen bij politiek over de uitvoering van het Hoorn Sportakkoord

Roger Tonnaer: ’ Versterk draagvlak voor Hoorns Sportakkoord’

Tanja Koopen
Hoorn

De fractie Tonnaer maakt zich zorgen over de uitvoering van het Hoorn Sportakkoord. De fractie vraagt het college de relatie te verbeteren tussen de sportverenigingen, het Hoorns Sportcollectief en het kernteam dat het sportakkoord moet uitvoeren.

De fractie maakt zich zorgen over de noodkreet van het Hoorns Sportcollectief.

Dat luidt in een kritische brief aan college en raad de noodklok over de totstandkoming van het Sportakkoord. Volgens het sportcollectief, platform voor Hoornse sportclubs - zowel commercieel als niet commercieel - is er weinig betrokkenheid van de sportvereniging bij het tot stand gekomen akkoord.

De kritiek van het Sportcollectief is dat de sportaanbieders in Hoorn niet of nauwelijks betrokken zijn bij het lokale sportakkoord en er dus amper van op de hoogte zijn.

Het kernteam dat het sportakkoord gaat uitvoeren heeft jaarlijks een budget van 40 mille tot zijn beschikking en bestaat uit mensen uit de sport, het onderwijs, maar ook welzijnsorganisaties. Het Sportcollectie vindt dat de sportclubs zelf te weinig de kans is geboden om toe te treden tot dit kernteam, en dus mee te praten over de projecten die in aanmerking komen voor een budget.

Het sportcollectief zelf heeft inmiddels de handen afgetrokken van het Hoorns sportakkoord.

Verantwoordelijk

Fractie Tonnaer wil van het college weten welke relatie de gemeente heeft met sportformateur Loek Stam, het kernteam en het Hoorns Sportakkoord. Het mailadres dat Stam gebruikt suggereert dat hij medewerker van de gemeente is. Tonnaer wil dan ook weten in hoeverre de gemeente bij de samenstelling van het sportakkoord betrokken is en voor verantwoordelijk is en hoe het sportakkoord zich verhoudt tot het gemeentelijk sportbeleid.

Ook vraagt de fractie of het college op de hoogte is van het gebrek aan betrokkenheid van sportclubs uit Hoorn, Blokker en Zwaag bij het schrijven van het akkoord. Tonnaer wil weten hoeveel aanvragen zijn gedaan voor het budget vóór eind september en wijst er verder op dat sportclubs vijftig procent zelf moeten bijdragen aan projecten.

Draagvlak

Dat maakt het niet echt aantrekkelijk een beroep te doen op het budget. De fractie vindt in ieder geval dat meer draagvlak nodig is voor goede uitvoering van het lokale sportakkoord en vraagt naar de taak van het college en het kernteam daarin.

Tot slot wijst Tonnaer op de noodzaak de relatie tussen kernteam, sportclubs en het Hoorns Sportcollectief - dat nu uit frustratie uit het kernteam is gestapt - te versterken, zodat het vastgestelde sportakkoord ook kan worden uitgevoerd.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen