Hoornse partijen willen kosten vergunningen horeca en evenementenbranche niet verhogen: ’Pas op de plaats maken in dit geval beter’

Martijn Mak
Hoorn

„Het voorstel om de kosten van een exploitatievergunning voor horecagelegenheden te verhogen is sinister.” Dat zei raadslid Roger Tonnaer donderdagavond in de commissievergadering van Hoorn, die ging over de kostendekkendheid van verschillende leges en tarieven in de gemeente.

De verhoging van onder meer de kosten van een exploitatievergunning voor de horeca, is onderdeel van de notitie kostendekkendheid leges en tarieven 2021. Deze is op verzoek van de gemeenteraad geactualiseerd door het college en is gebaseerd op onderzoek wat heeft plaatsgevonden in 2020. Andere voorgestelde verhogingen waren de tarieven voor kabels en leidingen en evenementen.

Volgens Tonnaer, voorzitter van de gelijknamige fractie, is het moment voor de tariefsverhoging (van 84 tot 100 euro) van de horecavergunningen ’zeer ongelukkig gekozen’. „We hopen dat we er in betere tijden op terug kunnen komen.” Het raadslid kreeg veel bijval van andere partijen. „Een pas op de plaats maken, is in dit geval beter”, vond bijvoorbeeld John Halsema van Hoorn Lokaal.

Volgens Alex Smit is het logisch dat de horeca en evementensector ontzien dienen te worden. Hij wilde van de wethouder Marjon van der Ven weten ’waarom niet wordt verwacht dat bepaalde evenementen geen doorgang vinden door het verhogen van vergunningen’. „De kaalslag zal op deze manier voortzetten. Wij overwegen een raadsinstrument”, zei hij.

Coronafonds

Het was André van Beusekom die als eerste voorstelde om te kijken of dekking vanuit het coronafonds van de gemeente misschien mogelijk zou zijn. Op die manier kon de verhoging uit het voorstel gehaald worden.

Arwin Rood van D66 zag daar wel wat in. Hij wil transparantie wat betreft de kostendekkendheid van leges en tarieven en volgens hem moet de verhoging van de exploitatievergunning los gezien worden van de coronacrisis. „Ja, we moeten de horeca tegemoet komen. Maar laten we dit doen vanuit het coronafonds.”

Aart Ruppert van VOCHoorn daagde Rood daarop uit om met een amendement te komen. Hij wilde daarin samen met D66 optrekken. Ook Alex van der Kleij van het CDA wilde zich daar wel bij aansluiten.

Apart besluit

Wethouder Marjon van der Ven kreeg uiteindelijk het woord. „U heeft mij twee jaar terug op pad gestuurd om met notitie kostendekkendheid te komen. Wat betreft de vergunningen voor horeca en evenementen gaat het hier om een klein bedrag. Ja, het is ongelukkig met het oog op corona, maar we proberen het hiervan te scheiden.” Zij ziet liever dat het coronafonds wordt ingezet om de branche te ondersteunen en raadde de raad af om de verhoging uit de notitie te halen. „Laten we een apart besluit over nemen over steun aan de horeca. Doe in de raadsvergadering een oproep aan het college, om uit te zoeken hoe we de branche kunnen ondersteunen. Het gaat om meer dan deze tarieven.”

Wat Roger Tonnaer betreft, gloort er door die uitleg licht aan het einde van de tunnel. Toch vindt hij het ingewikkelder dan de verhogingen uit het voorstel te halen. „Dat is schuiven met geld.”

Het onderwerp wordt verder besproken tijdens de raadsvergadering van 8 december.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen