Ambtenaren van Handhaving krijgen ook in Hoorn voor proef een wapenstok

Hoorn

De gemeente Hoorn is een van de tien Nederlandse gemeenten waar uiterlijk in januari een proef start waarbij boa’s (ambtenaren van handhaving) in de openbare ruimte de beschikking krijgen over de korte wapenstok.

De pilot zal worden uitgevoerd voor één jaar. De opgedane ervaringen dienen als input voor nieuwe regelgeving over bewapening en uitrusting van de boa’s.

Behalve Hoorn zijn Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zoetermeer en Zuidwest-Friesland geselecteerd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gekozen voor een landelijke spreiding, waarbij rekening is gehouden met een verdeling over grootstedelijk gebied, middelgrote en kleine gemeenten/landelijk gebied, waar boa’s nog niet de beschikking hebben (gehad) over de korte wapenstok.

Minister Grapperhaus: ,,We vragen veel van onze boa’s. Zij verdienen onze waardering, maar ze verdienen het ook om voorzien te worden van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid. Met deze pilot komen we tegemoet aan een wens die al langer leeft. Dit middel kan onder andere door de mogelijke preventieve werking ervan de veiligheid van de boa vergroten.

Vanzelfsprekend geldt dat de boa’s die deelnemen moeten voldoen aan de vereiste opleiding en training. Voordat in de geselecteerde gemeenten daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoering van de pilot, moeten de boa’s starten met (aanvullende) opleiding en training met de korte wapenstok. Gedurende de looptijd van de pilot zal een begeleidingsgroep de voortgang van de pilot in de gaten houden.

Het ministerie werkt aan een wetsvoorstel zodat er duidelijke regels over de bewapening en uitrusting van boa’s zijn. Het wetsvoorstel zal naar verwachting medio 2021 ter advisering worden aangeboden aan de Raad van State, waarna het voorstel aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen