Premium

Is het nou achterkamertjespolitiek of gewoon overleg? Feit is dat afvalverwerker HVC waarschijnlijk het alleenrecht krijgt op onkruidbestrijding in Den Helder

De stoepen worden niet zo goed van onkruid ontdaan als de gemeente zou willen.

De stoepen worden niet zo goed van onkruid ontdaan als de gemeente zou willen.© Peter van Aalst

Delano Weltevreden
Den Helder

De gemeente Den Helder wil afvalverwerker HVC de komende vier jaar inhuren als onkruidbestrijder. Donker Groen, het bedrijf dat is ingehuurd voor de klus, wil van het contract af omdat het niet structureel lukt de gevraagde kwaliteit te leveren. Het college wil HVC de klus gunnen zonder openbare inschrijving.

Meer nieuws uit Noordkop

Meest gelezen