Hoorn presenteert eind november vijf toekomstscenario’s voor bedrijventerrein Gildenweg in Blokker; ’Van niets doen tot complete transformatie’

Bedrijventerrein Gildenweg van bovenaf.

Martijn Mak
Blokker

Welke toekomst is weggelegd voor bedrijventerrein Gildenweg in Blokker? Bureau Ecorys heeft voor de gemeente Hoorn vijf scenario’s uitgewerkt, die uiteenlopen van ’niets doen’ tot ’complete transformatie’.

„Het is een onderzoeksrapport van 90 pagina’s met veel informatie. Omdat het besluit over de toekomst van dit bedrijventerrein diverse belangen kan raken, willen wij het besluitvormingsproces zorgvuldig voorbereiden”, schrijft wethouder Arthur Helling in een brief aan de Hoornse gemeenteraad.

In het rapport van Ecorys is alle informatie uit de enquêtes van omwonenden, bedrijven op het terrein, aangevuld met gesprekken met vertegenwoordigers van omwonenden en een aantal bedrijven verwerkt. Op 25 november wordt de Hoornse gemeenteraad hierover geïnformeerd. De dag erna volgt een online informatiebijeenkomst voor omwonenden en bedrijven, die vervolgens drie weken de tijd hebben om schriftelijk te reageren. Het rapport komt op 27 november op www.hoorn.nl/gildenweg te staan.

Overlast

Een afvaardiging van het Hoornse college zal bovendien in overleg gaan met een afvaardiging van het college van B en W van buurgemeente Drechterland. „Gezien de aanleiding van dit onderzoek (bewoners van de gemeente Drechterland die overlast ervaren van bedrijventerrein Gildenweg) en de wijze waarop het bedrijventerrein ontsloten wordt (door Oosterblokker), is het noodzakelijk de gemeente Drechterland actief te betrekken”, aldus de wethouder.

Als alle betrokkenen zijn geinformeerd, volgt op 12 januari 2021 een meningsvormende raadscommissievergadering. Hier kunnen raadsfracties reageren op het rapport en kaders meegeven voor de uitwerking van een raadsvoorstel over de toekomst van het bedrijventerrein. Daarna start het college met het maken van een raadsvoorstel, waarin het Ecorys-rapport, de ingekomen reacties en de commissiebespreking worden verwerkt. Helling: „Wij verwachten dat de raadscommissie en de gemeenteraad zich in maart kunnen buigen over het raadsvoorstel.”

Lees ook: Hoorn stelt nieuwbouw bedrijventerrein Gildenweg een jaar uit, Bewonersgroep Oosterblokker aangenaam verrast

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen