College Uitgeest bekijkt alternatief bewoners: mogelijk bouwen voor jongeren aan Zienlaan

Schets van bouwplek bij sporthal aan Zienlaan.
© Foto PR
Uitgeest

Het college van Uitgeest onderzoekt een andere locatie voor de plaatsing van tijdelijke jongerenwoningen. De enige plek was tot nu toe aan de Benesserlaan. Omwonenden brachten de Zienlaan naar voren als alternatief.

B en W kijken nu of het haalbaar is om de woningen te plaatsen op het parkeerterrein aan de Zienlaan, in plaats van op de al jarenlang groene plek aan de Benesserlaan. Na het onderzoek wordt besloten welke van de twee locaties het gaat worden. Wethouder Jelle Brouwer: ,,We hopen dat het onderzoek van de locatie Zienlaan snel duidelijkheid geeft, want de nood onder jongeren is hoog.’’

De suggestie voor onderzoek van de locatie Zienlaan is besproken in de raadscommissie ruimtelijke ordening. Een meerderheid zag het nut ervan in. Het onderzoek richt zich vooral op de parkeersituatie en op milieuhinder van de omliggende gebruikers: zwembad, sporthal en sportvelden.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen