In coronatijd meldingen van huiselijk geweld op Texel bijna verdubbeld. Kindermishandeling vaak herhaald

Anja Roubos
Den Burg

De meldingen van huiselijk geweld op Texel zijn in de coronaperiode aanzienlijk toegenomen.

Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die de PvdA aan het college heeft gesteld. In de periode van maart tot en met augustus kwamen van het eiland 23 meldingen binnen bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Dit is bijna een verdubbeling van de veertien meldingen die vorig jaar in deze periode op Texel werden gedaan.

De landelijke coronamaatregelen begonnen medio maart. Vanaf eind mei ziet Veilig Thuis een toename in adviesvragen. Deze stijging is te verklaren door het in gebruik nemen van de chatfunctie waardoor iedereen laagdrempelig contact kan opnemen met het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor de zomervakantie

Er is echter ook een toename in meldingen vanaf juni 2020. In de periode voor de zomervakantie is er altijd een stijging, maar dit jaar is die groter. Vooral het percentage niet-professionals dat belt voor advies of een melding is gestegen.

Texel gaat hierbij mee met de landelijke trend: in heel Nederland werd tijdens de lockdown een toename van huiselijk geweld waargenomen.

In de langere periode van januari tot en met augustus kwamen dit jaar 27 meldingen binnen over huiselijk geweld en kindermishandeling op Texel. In het gehele jaar 2019 was dit 34. Daarbij wordt aangetekend dat het hier slechts om meldingen gaat; het daadwerkelijk vóórkomen van deze problematiek is waarschijnlijk hoger, omdat die vaak onder de radar blijft.

Herhaalde kindermishandeling

Bij bijna een derde van de Texelse jongeren onder de achttien waarover meldingen van kindermishandeling zijn binnengekomen is dit herhaaldelijk gebeurd. Dat is het geval bij 36 van de 116 jongeren (31 procent) in de onderzoeksperiode van mei 2015 tot half maart 2019.

De PvdA stelde de vragen naar aanleiding van de regiovisie waarmee alle achttien gemeenten in Noord-Holland Noord tot een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld willen komen.

Alle vier de vrouwelijke gemeenteraadsleden op Texel hebben gevraagd om in de eerstvolgende raadscommissievergadering een brief te behandelen over de wereldwijde Orange the World-campagne, die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen. Cees Hoogerheide van Texels Belang heeft zich inmiddels bij dit verzoek aangesloten.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.