Zeven beweegroutes in Hoorn nu al bruikbaar: Hoorn-Noord en Venenlaankwartier hebben primeur

Stoeptegels rond De Zaagtand.© Foto Mediahuis / Eric Molenaar

Eric Molenaar
Hoorn

De wijken Hoorn-Noord en Venenlaankwartier krijgen in Hoorn de primeur van ’Beweegroutes’. Rond zeven locaties zijn op enige afstand van elkaar tegels in de stoep aangebracht, die elk een bepaalde oefening weergeven die op die plek kan worden gedaan.

Laagdrempeliger kan een buitensport niet zijn, want de beoefenaar ervan hoeft als het ware alleen maar de eigen huisdrempel over. Het is de bedoeling het bestaan van de beweegroutes in november breder bekend te maken. De routeborden en folders zijn nog in de maak, en de website Beweegroutehoorn.nl is nog niet online, maar de meeste tegels zijn al aangebracht.

De rondjes zijn te vinden bij Always Forward, Bij Bosshardt, (Leger des Heils), Lindendael, De Waterhoorn, De Zaagtand, Het Fluitschip en Praethuys ’t Slot. Voorbeelden van oefeningen zijn ’schouders draaien’, ’armen optillen’, ’tijdens route snelwandelen’, ’boksen’ en waar van toepassing, zoals in het rondje van De Zaagtand, ’traplopen’.

De Beweegroute Hoorn is geïnspireerd op de KWIEK Beweegroutes, waarvan er her en der in het land al meer dan dertig zijn gemaakt, nadat de eerste zeven jaar geleden in Eindhoven werd aangelegd. Deelnemers, met name senioren, kunnen er hun balans, kracht, mobiliteit en uithoudingsvermogen mee trainen. ,,Simpel en voor iedereen uitvoerbaar. Zo willen we bewegen en gezond leven stimuleren’’, zegt Sylvia Doodeman van de gemeente Hoorn.

Normaal gesproken is een van de mogelijkheden om de route in een groepje te lopen, met of zonder ’beweegcoach’, en af te sluiten met een kopje koffie of thee op een van de zeven locaties die het middelpunt zijn van elk rondje. Doodeman: ,,Want ook het sociale aspect speelt mee. Dat is nu vanwege corona wat lastiger. Nu gaat het meer om de mogelijkheid van bewegen in de eigen tijd, maar het kan natuurlijk nog steeds dat je met iemand afspreekt en met gepaste afstand de route loopt.’’

De Beweegroutes zijn ontstaan vanuit het programma voor stadsvernieuwing in Hoorn Noord en Venenlaankwartier. Op basis van de inbreng van bewoners, ondernemers, welzijns- en onderwijsorganisaties is een Wijkvisie voor de komende twintig jaar gemaakt, waarin onder meer het voornemen staat om de openbare ruimte zo in te richten dat dagelijkse beweging en ontmoeting worden gestimuleerd.

Jacqueline van Hoorn, voorzitter van het Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier, juicht de komst van de beweegtegels toe. ,,We hebben ook gevraagd om apparaten in het park, van die simpele dingen die mensen laten bewegen, maar kregen steeds te horen dat daar geen geld voor is. Mooi dat dit wel lukt.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen