Geen alternatieve route voor vrachtverkeer tijdens werkzaamheden aan Burgemeester Visserbrug in Den Helder

De Burgemeester Visserbrug.

De Burgemeester Visserbrug.© Archieffoto George Stoekenbroek

Casper Duin
Den Helder

De kans dat er tijdens de werkzaamheden aan de Burgemeester Visserbrug in Den Helder een omleidingsroute voor vrachtverkeer komt over de Nieuwe Haven, lijkt nihil.

Dat antwoord geeft het college van B&W na een motie van de VVD hierover. VVD’er Edwin Dasbach wees daarbij op de opstoppingen die door de werkzaamheden ontstaan. Die opstoppingen hinderen het bedrijfsleven en de vrachtwagens veroorzaken schade aan de wegen, weet hij. Dasbach droeg het college op om met de marine in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor een alternatieve route voor vrachtverkeer via de Moormanbrug, over de Nieuwe Haven en de Oostoeverweg.

Dat heeft wethouder Keur inmiddels gedaan. ’De Koninklijke Marine heeft evenwel aangegeven medewerking te willen verlenen aan het bieden van een alternatieve route zolang dit in te passen is in de bedrijfsvoering. In de huidige situatie zijn de mogelijkheden beperkt. Ten aanzien van toekomstige situaties wil de Koninklijke Marine graag meedenken over de mogelijkheden’, zo schrijft het college. ’De verwachting is dat te zijner tijd een aantal van de voornoemde aspecten niet meer meespelen. Dan zijn de entrees tot de Nieuwe Haven op orde en zijn de corona-beperkende maatregelen verleden tijd. Maar het noodzakelijke beveiligingsniveau en de veiligheid- en milieu-aspecten, die heden ten dage moeten worden gehandhaafd, zullen altijd bepalend zijn voor de medewerking die kan worden verleend.’

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.