Overlastgevende asielzoekers moeten alternatieve taakstraffen uitvoeren, vindt de gemeente Den Helder. De rijksoverheid financiert het project

Den Helder

Overlastgevende asielzoekers moeten wat de gemeente Den Helder betreft alternatieve taakstraffen uitvoeren. De gemeente wil daar met lokale ondernemers over praten.

Den Helder zit bij een groep van tien gemeenten die overlast van asielzoekers ervaren. Zij zijn goed voor de helft van de 1 miljoen euro die door de rijksoverheid beschikbaar is gesteld. Elke gemeente pakt het probleem anders aan. De gemeente Oisterwijk gaat cameratoezicht houden rond het asielzoekerscentrum. Emmen zet meer toezichthouders in op het station waar asielzoekers voor overlast zorgen. In Grave, Boxmeer en Nijmegen komen boa’s die fietsendiefstal, zwartrijden en agressie in het openbaar vervoer moeten tegengaan.

Uitzetten

De financiële regeling is onderdeel van een reeks landelijk genomen maatregelen om overlast te bestrijden. Een overlastgever direct uitzetten tijdens de asielprocedure kan niet, onder meer vanwege internationale regelgeving. Daarom is gekozen voor een aanpak waarbij de overlastgevers dicht op de huid worden gezeten.

Zo zijn er inmiddels vier ketenmariniers aangesteld die gemeenten, de politie, het openbaar ministerie, asielorganisatie COA en andere betrokkenen helpen met de aanpak van overlast. Ook is er een Top X-lijst, waarop de zwaarste overlastgevers staan. COA kan sinds kort een time-out opleggen als iemand overlast veroorzaakt, waardoor iemand tijdelijk enkel nog sobere opvang krijgt. Daarnaast is de Handhavings- en Toezichtslocatie geopend in Hoogeveen, waar zware overlastgevers naar kunnen worden overgeplaatst.

Overgrote meerderheid

De gemeente zegt in een persbericht dat de overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland geen problemen veroorzaakt. Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Dat ondermijnt het draagvlak voor de opvang van mensen die bescherming nodig hebben.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.