500.000 kubieke meter extra zand voor Marker Wadden

© foto mediahuis/merlin mulder
Lelystad

De Marker Wadden in het Markermeer krijgen extra zand. Vanaf 19 oktober vinden deze werkzaamheden plaats.

De afgelopen jaren hebben de eilanden in het Markermeer door storm veel zand verloren. Dit verlies heeft volgens beheerder Natuurmonumenten geen effect op de ’robuustheid’ van de eilanden, maar het strand was er wel kleiner door geworden.

Omdat de Marker Wadden nieuw zijn, was er bij de aanleg een inschatting gemaakt hoeveel zand er nodig zou zijn. Na vier jaar ervaring is gebleken dat de golfslag bij storm vrij stevig is, waardoor er zand is weggeslagen. Deze ervaring wordt nu gebruikt om de eilanden verder te verstevigen.

Er wordt 500.000 kubieke meter zand bijgestort. Dit zand wordt gehaald uit winputten in het Markermeer die bij de aanleg van de eilanden ook zijn gebruikt. Verwacht wordt dat eind november de werkzaamheden voorbij zijn.

De Marker Wadden zijn aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer en dragen bij aan het natuurherstel.

© foto mediahuis/merlin mulder

Lees ook: Rondje Marker Wadden: van bult zand naar levende eilanden

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen