Oppositie in raad Hoorn wil debat over ’falende schuldhulpverlening’

Eric Molenaar
Hoorn

Zeven oppositiefracties in de gemeenteraad van Hoorn, waaronder PvdA en VOCHoorn, willen in de gemeenteraadsvergadering van 20 oktober een interpellatiedebat over onder meer schuldhulpverlening.

Ze hebben stevige kritiek op wethouder Kholoud Al Mobayed. ’De gemeenteraad is structureel verkeerd geïnformeerd met feitelijk onjuiste informatie’.

De kritiek richt zich vooral op de constatering dat ZZP’ers nog steeds niet in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Volgens de fracties - het gaat verder om HOP, ChristenUnie, DRP, Fractie Koekkoek en Fractie Danny Verdonk - rapporteerde de Rekenkamer in februari dit jaar dat zelfstandige ondernemers niet in aanmerking komen voor ondersteuning bij schulden. Ondanks ’stevige toezeggingen’ van wethouder Al Mobayed is begin oktober gebleken dat ZZP’ers die zich via de website aanmelden nog steeds worden geweigerd.

De fracties willen weten hoe dat kan en wanneer de wethouder hiervan op de hoogte was. Ze wijzen er op dat de wethouder in februari 2019 al zei dat er een fout was geslopen in het beleid, als het om ZZP’ers gaat. Zij zou dit rechtzetten. Waarom, vragen de fracties, heeft de wethouder niet gecontroleerd of de processen op de juiste wijze waren aangepast. En hoe kan het dat in de kwartaalrapportages werd aangegeven dat alle ondernemers die hulp zochten, hulp kregen, terwijl dat niet zo was?

Daarnaast hebben ze op andere punten kritiek. De raad vergadert dinsdag vanaf 20 uur, onder andere over de visie op het woningbouwbeleid tot 2025.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen