Fractie Tonnaer dringt aan op snellere renovatie stadhuis Hoorn: ’Voor 1 november 2021 moet worden gestart’

Gebouw C, onderdeel van het Hoornse gemeentehuis.

Gebouw C, onderdeel van het Hoornse gemeentehuis.© Foto Cyclomedia

Martijn Mak
Hoorn

Dat het Hoornse college zich als doel heeft gesteld om in 2023 te beginnen met de renovatie van het gemeentehuis, wekt verbazing bij Fractie Tonnaer. „De renovatie wordt zo onnodig vertraagd. Voor 1 november moet worden gestart”, zegt de fractievoorzitter.

Volgens de fractie zijn alle relevante stukken die nodig zijn om op korte termijn met de renovatie te starten, zoals verschillende kostenoverzichten en het programma van eisen, gereed. „Het opschuiven van de datum is onnodig en verhoudt zich niet tot de kennis die al aanwezig is en gaat voorbij aan het belang van onder anderen stadhuis-medewerkers om spoedig met de renovatie te beginnen.”

Fractie Tonnaer dient daarom tijdens de behandeling van de Programmabegroting, op 3 november 2020, een motie in waarin het college dringend gevraagd wordt om met de renovatie van het stadhuis te starten uiterlijk vóór 1 november 2021 én met de voorbereidingen daarvoor te beginnen. Wat betreft de aanbestedingsprocedure voor renovatie vertrouwt Fractie Tonnaer erop dat Hoornse en West-Friese bedrijven voorrang krijgen.

Ook heeft de partij eens goed naar het programma van eisen gekeken. „Daaruit blijkt dat gebouw C na de renovatie niet meer in gebruik blijft als stadhuis. Het kan verhuurd worden aan een Hoornse organisatie.”

Lees ook: Stadhuis van Hoorn krijgt definitief een nieuwe toekomst op de Nieuwe Steen; nieuwbouw in Poort van Hoorn van de baan

Woningbouw

Fractie Tonnaer pleit in eerste instantie voor vestiging van de politie, die nu gevestigd is naast het stadhuis. De dan vrijkomende locatie van het politiebureau aan de Blokmergouw is volgens ons geschikt voor de bouw van appartementen. Daarna is voorgesteld om gebouw C geschikt te maken voor bijvoorbeeld de Muziekschool, de Blauwe Schuit of de Centrale Bibliotheek, als zij zelf willen. In ieder geval is ons gebleken dat de drie culturele organisaties al jaren op zoek zijn naar nieuwe huisvesting voor hun organisatie. Willen zij verhuizen, dan komen locaties of gebouwen beschikbaar voor woningbouw.”

„Ervan uitgaande dat het mogelijk moet zijn uiterlijk 1 november 2021 te starten met de renovatie van het stadhuis, is het nu al nodig gesprekken te beginnen met organisaties waaronder de Muziekschool, de Blauwe Schuit en Bibliotheek. Door middel van een motie willen wij het college hiermee te starten, zodat tijdig de nieuwe huurder(s) bij de renovatie betrokken worden en met hun eventuele inrichtingswensen rekening gehouden kan worden.”

Het moet de boekwaarde dekken. Want anders wordt renovatie duurder. Studies gedaan en mogelijkheden nog onderzoeken. Sloop en nieuwbouw meest rendabel. Misschien huisvesting culturele instelling.

Financiële consequenties

Marieke van Leeuwen laat namens de gemeente weten dat Hoorn zich nog buigt over de invulling. „In het scenario van de renovatie is gerekend met een boekwaarde van 0. Of je dat ook gaat halen, hangt af van wat je met het gebouw doet. De raad kan uiteraard kiezen om minder rendabele plannen te ontwikkelen, maar dat betekent dus ook dat dit financiële consequenties heeft. Dat zal dan een bewuste keuze moeten zijn van de raad. We gaan de komende tijd diverse mogelijkheden bekijken en uitwerken en komen uiteraard weer terug bij de raad.”

Ze legt uit dat het doel om in 2023 te beginnen met de renovatie een inschatting is. „Dit wil niet zeggen dat we niets doen om het te versnellen. Maar of we 1 november 2021 halen, dat is maar zeer de vraag.” Je hebt feitelijk te maken met drie projecten: renovatie, nieuwbouw en de parkeergarage. Hiervoor moeten onder andere bestemmingsplannen worden gewijzigd.”

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen