Harde keuzes nodig om miljoenentekorten Langedijk en Heerhugowaard weg te werken. ’Wij hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat nieuwe gemeente Dijk en Waard netjes aan de startstreep komt’

Jasper Nieuwenhuizen, wethouder financiën van Langedijk.

Jasper Nieuwenhuizen, wethouder financiën van Langedijk.© Archieffoto Erna Faust

Bert Fintelman, wethouder gemeente Langedijk.

Bert Fintelman, wethouder gemeente Langedijk.© Foto Gemeente Langedijk

1 / 2
Roel van Leeuwen
Heerhugowaard

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard moeten de komende gezamenlijk maanden harde keuzes maken om te voorkomen dat de nieuwe gemeente Dijk en Waard met een wankele financiële basis van start gaat.

De oplopende kosten voor de jeugdzorg en de WMO, de coronacrisis en de kosten die nu al voor de fusie moeten worden gemaakt, hakken er flink in bij de twee fusiepartners. Langedijk presenteert een begroting voor 2021 met een tekort van 1,2 miljoen euro en Heerhugowaard heeft zelfs een tekort van 5,3 miljoen. En voor de komende jaren ziet het er evenmin rooskleurig uit.

Vanwege de fusie, die per 1 januari 2022 een feit moet zijn, hebben de colleges besloten dat de komende maanden in samenwerking met de raden wordt gekeken hoe de tekorten voor de komende jaren moeten worden weggewerkt.

Volgens Jasper Nieuwenhuizen, wethouder financiën van Langedijk, zal de komende tijd ook duidelijk worden met welke gelden het Rijk over de brug komt.

Vast staat dat er iets moet gebeuren om de kosten van de jeugdzorg te beheersen. Terwijl de inkomsten voor de gemeenten sinds 2015 gelijk zijn gebleven, is het aantal cliënten sterk toegenomen.

In een aantal sessies zal de gemeenteraden duidelijk wordt gemaakt welke keuzes er zijn. ,,Een aantal sessies gaan over het sociaal domein (onder andere jeugdzorg, red.) en andere sessies gaan over openbare ruimte’’, zegt Nieuwenhuizen. Volgens hem hoeven de keuzes niet per definitie heel veel pijn te doen. ,,Rotterdam heeft gezegd: we kopen nog maar een paar typen tegels in. Dat wil dan niet zeggen dat er dan geen weg meer kan worden aangelegd.’’

Startstreep

Verder kan er volgens hem ook nog worden gedraaid aan de knop lastenverhogingen. Hij stelt dat de raden nu een stevig traject in gaan. ,,Van een structureel tekort maken we een incidenteel tekort. Wij hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat Dijk en Waard netjes aan de startstreep komt.’’

(Tekst gaat door onder de foto)

Wethouder Bert Fintelman van Heerhugowaard.

Wethouder Bert Fintelman van Heerhugowaard.© Foto gemeente Heerhugowaard

Als het gaat om de jeugdzorg dan denkt Bert Fintelman, wethouder financiën van Heerhugowaard, onder meer aan het terugdringen van het aanbod. Het aantal voorzieningen zal onder de loep worden genomen. Daarnaast komt er een pilot met praktijkondersteuners die de huisartsen op dit vlak kunnen bijstaan. ,,Dit is het enige stukje nieuwe beleid in de begroting’’, aldus Fintelman.

Wél vinden de wethouders dat het Rijk met meer middelen over de brug moet komen. Nieuwenhuizen: ,,Anders krijg je verdringing op andere terreinen. Dan moet er wellicht een dorpshuis dicht.’’

Ook de coronacrisis zal nog zeker gevolgen hebben. Zo is het steunfonds in Langedijk bijna uitgeput. Fintelman verwacht dat de ruimte in het steunfonds van Heerhugowaard nog wordt benut.

Daarnaast kan de coronacrisis ook weer leiden tot een toename van het aantal cliënten voor de jeugdzorg. Nieuwenhuizen: ,,Het heeft een impact op het aantal kinderen dat thuis mishandeld wordt of psychisch in de knel komt. En wat doet de inkomensonzekerheid met gezinnen?’’

Een deel van het tekort op de begroting wordt veroorzaakt door het feit dat allerlei fusiekosten nu al worden gemaakt. Kosten die pas worden vergoed op het moment dat de fusie een feit is. Het gaat om allerlei investeringen in bijvoorbeeld systemen en werkprocessen die ervoor moeten zorgen dat er op 1 januari 2022 één gemeente is. Als de fusie een feit is, krijgt de gemeente circa vijf miljoen van het Rijk voor de gemaakte kosten.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen