Inwoners Hoorn zo min mogelijk de dupe van enorme tekorten

Michelle Engel
Hoorn

Inwoners van Hoorn worden zo min mogelijk de dupe van het eerder vastgestelde tekort van tien miljoen op de begroting van 2021, volgens de uitgewerkte plannen van het college. Het is de gemeente gelukt om het tekort terug te dringen naar twee miljoen, dat uit de reserves betaald wordt. Mits de gemeenteraad de plannen overneemt.

De begroting 2021 van de gemeente Hoorn is onder druk komen te staan door de oplopende tekorten in het sociaal domein en de coronacrisis. Hierdoor ontstond een tekort van bijna 10 miljoen euro. Ook het financiële beeld na 2021 was negatief.

Er zijn minder inkomsten uit onder meer parkeer- en havengelden, toeristenbelasting en andere inkomstenbronnen. Tegelijkertijd maakt de gemeente extra kosten, zoals voor het stimuleringsfonds coronacrisis, noodopvang en extra toezicht- en handhavingstaken.

Maatregelen

Om het tekort in te perken zijn maatregelen genomen. Voorstellen zijn diverse beheersmaatregelen in het sociaal domein, het inperken van externe inhuur, de verkoop van gemeentelijk vastgoed, het verhogen van het tarief voor parkeervergunningen en het beperken van het budget voor wijkgericht werken.

„We hebben alles op alles gezet om onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien”, vertelt Marjon van der Ven, wethouder Financiën. „Uiteindelijk is het gelukt om het meerjarenperspectief sluitend te maken, zonder verhoging van de OZB en andere lokale lasten. Dat betekent wel dat we onze reserves moeten aanspreken. En dat kunnen we natuurlijk niet blijven doen. Daarbij zijn er nog veel onzekerheden. Vooral binnen het sociaal domein blijft het lastig om de kosten te beheersen. Het Rijk trekt structureel veel te weinig geld uit voor de Jeugdzorg. Dat zorgt voor grote tekorten.”

Het college benadrukt dat het ook belangrijk is dat de gemeente blijft investeren in de stad. „De stad moet zich blijven ontwikkelen”, aldus Van der Ven.

De gemeenteraad buigt zich op 27 oktober en 3 november over de begroting en bezuinigingsvoorstellen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen