’Productiefouten’ oorzaak brand zonnepanelen op dak gemeente Opmeer

De brand in de zonnepanelen veroorzaakte ook grote schade aan de dakbedekking van het gemeentehuis.© Foto Theo Annes

Coen van de Luytgaarden
Opmeer

’Productiefouten’ vormen de belangrijkste oorzaak van de brand in de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Opmeer.

Dat is de belangrijkste conclusie na uitgebreid onderzoek na deze calamiteit die zich twee jaar geleden afspeelde. ,,De precieze oorzaak is niet met absolute zekerheid vast te stellen’’, zegt gebouwenbeheerder Mark Dekker. ,,We kunnen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat er kortsluiting in de panelen is ontstaan. Dat is het gevolg als er lucht en vocht in de panelen doordringt.’’ Volgens Dekker is er duidelijk sprake van ’een productiefout’. ,,We hebben hier te maken met de eerste generatie zonnepanelen. De nieuwe generatie heeft tal van verbeteringen ondergaan.’’

De panelenbrand veroorzaakte fikse commotie bij het personeel dat het gebouw terstond moest verlaten. Inmiddels had ook de brandbare dakbedekking vlam gevat en het was aan de opgetrommelde brandweer te danken dat het gemeentehuis gespaard bleef. Daarnaast liep het imago van Opmeer als duurzame gemeente een fikse knauw op. Te meer omdat het college bij de entree va het gemeentehuis een bord had opgehangen waarop in digitale cijfers werd gepresenteerd hoeveel elektriciteit de panelen dagelijks opwekten.

Dat bord is inmiddels vervangen, net als de panelen. Dekker: ,,Na die brand zijn de overige panelen vorig jaar allemaal van het dak verwijderd en vervolgens hebben we een nieuw traject opgestart. We hebben dit jaar 66 panelen geïnstalleerd met een productievermogen van 24.000 kilowattuur per jaar.’’ Daarmee maakt Opmeer volgens hem niet alleen een forse inhaalslag op het gebied van duurzaamheid. Opmeer bereikt hiermee ook een forse reductie van CO2, stelt Dekker. ,,Het totaal opgewekt vermogen betekent een besparing van 11.000 kilo CO2 en dat staat gelijk aan 73.000 autokilometers of het energieverbruik van zes huishoudens.’’

Hoewel de oude panelen zo goed als afgeschreven waren, was de financiële schade nergens meer te verhalen, aldus Dekker. ,,Die oude waren geleverd door Shell Solar en dat bedrijf bleek niet meer te bestaan. Dat was doorverkocht aan een Duits bedrijf dat daarna weer een ander bedrijf was geworden. Dus op het gebied van garantie viel er nergens meer wat te halen.’’

(Tekst gaat door onder de foto)

Wethouder Rabella Wiersma-de Faria, portefeuillehouder duurzaamheid & energietransitie bij het digitale bord dat bij de entree van de gemeente Opmeer hangt.© Foto Mediahuis

Wat blijft, zijn de duurzame intenties van de gemeente Opmeer. Zoals vastgelegd in het collegeprogramma 2018-2020. Daarin schrijft het college: ’We willen het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en een duurzame energievoorziening stimuleren. Doel is volledig energieneutraal in 2050. Opmeer is voor duurzame energieopwekking en wil hier regionaal afspraken over maken. Voor Opmeer is het wenselijk, gezien de eigen schaalgrootte, vooral naar innovatieve plannen te kijken en niet alleen te kijken naar windenergie. Windmolenpark in Opmeer is voor ons geen optie. Verder maken we warmteplannen voor alle dorpen om in 2050 aardgasvrij te zijn’. Wethouder duurzaamheid & transitie Rabella is blij met het nieuwe bord dat bij de ingang van het gemeentehuis is opgehangen. ,,Dit geeft een goed beeld van onze duurzame intenties. We zijn ook blij dat iedereen in een oogopslag kan zien hoeveel we aan CO2-uitstoot we als gemeente besparen.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen