Provincie weet van parkeerproblemen truckers op WFO-terrein in Zwaagdijk-Oost, maar heeft geen concrete actie in gedachten

Martin Menger
Zwaagdijk-Oos

t De problemen waarover bewoners en bedrijven van het WFO-terrein in Zwaagdijk-Oost klagen, hebben de aandacht van het provinciaal bestuur. Maar een directe ingreep is van die kant niet te verwachten

Dit blijkt uit de antwoorden die het college GS heeft gegeven op vragen van SP-Statenlid Wim Hoogervorst. Hij reageerde op verhalen in het NHD over de hinder die overnachtende truckers uit binnen- en buitenland geven op de groenstrook langs de Perenmarkt.

Probleem is dat er nauwelijks voldoende schone en veilige parkeerplekken voor deze doelgroep zijn.

De provincie heeft gen overzicht van deze plekken, blijkt nu. Maar er zijn volgens GS wel subsidiestromen om betere parkeerstroken aan te leggen waar wel met goed fatsoen kan worden overnacht.

Nood

Liefst met laad- en losstroken , waarbij ook camerabewaking tegen diefstal aanwezig is.

De provincie is daar ook vooral rond de Randstad mee bezig.

Als het om de nood bij het WFO terrein gaat, stuurt GS aan op meer overleg tussen het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de lokale bedrijvengroep.

Hoop

Maar, er is ook goede hoop dat landelijke ontwikkelingen rondom de grote vervoersstromen en de parkeernood bij truckers soelaas kunnen bieden. ,,Dat betekent niet dat wij alle gemeenten in Noord-Holland gaan benaderen”, benadrukken de collegeleden richting Hoogervorst.

Gezien het enorme belang van een goede logistiek worden lokale initiatieven aangemoedigd, onder meer met een subsidieregeling.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen